Mokymo programos
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai
Valstybinis kodas: 621L20004
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti politikos mokslų magistrus, suprantančius šalies ir užsienio politiką, gebančius kalbėti prancūzų ir anglų diplomatine kalba, rengti derybas ir derėtis.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: diplomatinę anglų kalbą, šiuolaikinę tarptautinę sistemą, tarptautinių santykių teorijas, tarptautinį saugumą ir užsienio politikos strategiją ir taikomuosius studijų dalykus: diplomatijos istoriją, tarptautines organizacijas, etninius konfliktus ir tarptautinius santykius, Europos Sąjungos teisę, tarpkultūrines komunikacijas, globalinę ekonomiką ir Europos integraciją, pasaulį ir Lietuvą XX amžiuje ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Diplomatijos ir tarptautinių santykių studentai rašo 3 tiriamuosius darbus (kas semestrą). Paskutinysis rengiamas kartu su magistro darbu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus diplomatijos ir tarptautinių santykių studijų programą mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju