Mokymo programos
Choreografija
Valstybinis kodas: 621W54001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji teatro magistrantūros, choreografijos studijų programa skirta rengti specialistus, galinčius ne tik kūrybiškai dirbti savo srityje, bet ir, remiantis praktika bei teorija, kurti naujus darbo metodus, analizuoti kultūros paveldo vertę ir specifiką, šokio meno istoriją, mokėti taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje.
Stojantysis turi turėti teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir choreografo profesinę kvalifikaciją bei vykdyti priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją specifines konkursines sąlygas.
Būsimieji choreografai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinio tyrimo metodiką, scenografiją, baltų mitologiją, choreografinių kūrinių muziką, gilina šokio kompozicijos žinias ir taikomuosius studijų dalykus: lietuvių etnochoreografiją, tautinį, klasikinį, istorinį, pasaulio tautų, šiuolaikinį, Lotynų Amerikos ir klasikinius sportinius šokius ir kt.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu - choreografiniu projektu pasirinktoje darbo vietoje: aukštojoje mokykloje, kolegijoje, meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuje, choreografiniame kolektyve, studijoje, ansamblyje. Baigusiajam suteikiamas teatro magistro kvalifikacinis laipsnis.
Praktinės studijos nenumatytos.
Baigus teatro magistrantūros, choreografijos studijų programą studijas galima tęsti meno aspirantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro magistro, choreografo kvalifikacija reikalinga norint dirbti choreografu, šokių mokytoju ar treneriu, baletmeisteriu.
Asmuo, įgijęs choreografo kvalifikaciją, turi:
- gebėti spręsti naujas choreografijos pedagogikos teorinės bei praktinės reikšmės problemas, taikyti savo darbe kitų mokslo sričių teorinį pasirengimą, panaudoti konkrečius edukologinio tyrimo metodus, rinkti duomenis, juos vertinti, teoriškai interpretuoti, apibendrinti, kūrybingai taikyti šokio naujoves savo darbe, nagrinėti bei interpretuoti studijuojamus kūrinius, augti profesinio pasirengimo ir meistriškumo srityje, plėsti meninę erudiciją, perimti kitų choreografų patirtį, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus, organizuoti choreografinį ugdymą, parengti choreografinio ugdymo programas, vadovauti choreografiniam kolektyvui ar įstaigai, aktyviai dalyvauti šokio meno plėtros procese;
žinoti šokio meno situaciją šalyje ir pasaulyje, šokio naujoves, kūrybingai jas taikyti savo darbe, šokių kompozicijų kūrimą, renginių meninių projektų organizavimą, šokių konkursus, varžybas;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir kūrybiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais bei žiūrovais, sukurti teigiamą emocinę aplinką.
Teatro magistro, choreografo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal choreografijos studijų programą.
Norintiems siekti teatro magistro, choreografo kvalifikacijos reikia turėti teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir choreografo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti choreografu nėra pripažįstami.
Įgiję teatro magistro, choreografo kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti choreografu, šokių mokytoju ar treneriu aukštojoje mokykloje, kolegijoje, meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuje, baletmeisteriu choreografiniame kolektyve, studijoje, ansamblyje, pramogų industrijoje, sportinių šokių aukšto meistriškumo sportininkų ugdymo srityje, ansamblinio šokimo baletmeisteriais ir treneriais, choreografinių įstaigų vadovais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju