Mokymo programos
Rinkodara
Valstybinis kodas: 621N50002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti asmenis, turinčius gilių ir nuoseklių rinkodaros vadybos žinių bei gebėjimų.
Stojantysis turi turėti vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos bakalauro išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Asmenys, turintys viešojo administravimo, rekreacijos ir turizmo, socialinio darbo, politikos mokslų, inžinerijos bakalauro laipsnį priimami išlaikę papildomus vadybos ir rinkodaros pagrindų egzaminus.
Būsimieji rinkodaros vadybos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: valdymo teorijas, modernias vartojimo teorijos, produkto kūrimo politiką, paslaugų rinkodarą, rinkodaros vadybą, rinkodaros tyrimus, komunikaciją rinkodaroje, tarptautinę rinkodarą ir po vieną dalyką iš pasirenkamų dalykų bloko, kurį sudaro: demografija, geopolitika, strateginio valdymo metodai; kainodara, darbo apmokėjimas, vadybinė ekonomika; projektų valdymo metodika, personalo valdymo metodologija, ekonominė analizė.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rinkodaros vadybos programą, studijas galima tęsti ekonomikos arba vadybos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybos ir verslo administravimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją rinkodaros vadybos srityje, turi:
- gebėti nustatyti ir suformuluoti teoriškai nepakankamai išnagrinėtas rinkodaros vadybos problemas, atlikti mokslinius tyrimus ir jų bei rinkodaros vadybos literatūros studijų pagrindu sukurti intelektinį produktą, kurio turinyje būtų bent vienas viešai neskelbtas rezultatas: priklausomybė, dėsningumas, nauja rinkodaros valdymo priemonė ar naujas žinomų valdymo priemonių naudojimo būdas; įvertinti rinkodaros aplinką, atlikti konkurentų tyrimus, formuoti konkurencijos strategiją, parinkti tikslines prekių linijų ir prekių ženklų valdymo rinkas ir paskirstymo kanalus, naujų produktų kūrimo procesą, rėmimo kompleksą, prekybos personalą, tiesioginę ir internetinę rinkodarą, analizuoti įmonės rinkodaros veiklą, organizuoti rinkodaros padalinio darbą, parinkti vadybos ir rinkodaros problemų sprendimui tinkamus tyrimo objektus ir metodikas, analizuoti savo verslo silpnąsias ir stipriąsias puses, galimybes, tikėtinas grėsmes;
- žinoti rinkodaros informacines sistemas, rinkodaros aplinką, vartotojo psichologiją, sprendimų pirkti priėmimo procesą, rinkos segmentavimo metodus, prekių gyvavimo ciklą, kainodaros metodus ir strategijas, prekių paskirstymo kanalus, prekių rėmimo komplekso kūrimo principus, rėmimo komplekso elementus, konkurencingos strategijos formavimą, rinkodarą paslaugų sferoje ir nekomercinėse organizacijose bei tarptautinės rinkodaros ypatumus, rinkodaros planavimo ir pastangų įvertinimo metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, analitiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo studijų programą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti verslo arba pelno nesiekiančios organizacijos ar jos padalinio (ypač rinkodaros) vadovu, dirbti vadybos (ypač rinkodaros vadybos) konsultavimo srityje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju