Mokymo programos
Transporto priemonių inžinerija
Valstybinis kodas: 621E20001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius transporto priemonių eksploatacinių savybių modeliavimo, darbingumo ir patikimumo didinimo, kokybės užtikrinimo žinių, gebančius taikyti transporto inžinerijos mokslinės analizės metodus ir turinčius tam reikalingų matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo įgūdžių, taip pat gebančius organizuoti, planuoti ir atlikti transporto tyrimus bei jiems vadovauti, vykdyti subalansuotą transporto politiką.
Stojantysis turi turėti sausumos transporto inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sausumos transporto inžinerijos magistrai studijuoja: transporto raidą, transporto priemonių aerodinamiką, transporto priemonių bandymus ir saugumą, mechaninius virpesius, kokybę transporte, ir kitus dalykus.
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Asmenys, neturintys sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, papildomai dar studijuoja sausumos transporto inžinerijos studijų krypties dalykus (iš viso papildomi 8 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Transporto priemonių inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Transporto priemonių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sausumos transporto inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti sausumos transporto inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti eksperimentų, laboratorinių stebėjimų ir matavimų tipo tyrimus ir taikyti teorinių modelių adekvatiškumo transporto sistemose nustatymo metodus; teikti konsultacijas transporto priemonių ir sistemų kūrimo bei modernizavimo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių transporto inžinerijos srities kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti eksperimentų, laboratorinių stebėjimų ir matavimų rezultatus ir pristatyti juos auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti transporto inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros procesus; vertinti transporto priemonių ir eismo valdymo sistemų dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti, įvertinti įvairių sričių koncepcijų integracijos poveikį transporto sistemos plėtrai; nustatyti reikiamus būdus bei metodiką;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus transporto priemonių ir sistemų kūrimo, modernazavimo analize ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias dalykines žinias, sprendžiant kokybinio ir kiekybinio tipo uždavinius, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus įgytas žinias;
 • gebės pritaikyti įgytas žinias bei sistemos elementų konstrukcinių ir eksploatacinių savybių nustatymo ir optimizavimo metodus tranpsorto inžinerijos ar giminingose srityse; atrasti naujų faktų, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, įsisavinant naujas technologijas; plėtoti turimas ir vystyti naujas transporto priemonių ir sistemų kūrimo kompetencijas, įvertinant inžinerinės veiklos pokyčius ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net turint ribotą ir priešatringą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sausumos transporto inžinerijos studijų krypties programas.
  Norintiems siekti sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto priemonių inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju