Mokymo programos
Transporto priemonės
Valstybinis kodas: 621E20002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių transporto inžinerijos teorijos, transporto priemonių ir kitų transporto sistemos elementų projektavimo ir gamybos metodologijų, atskirų transporto rūšių tarpusavio derinimo, optimalaus transporto priemonių eksploatavimo žinių, gebančius priimti konceptualius kokybiškus ir patikimus inžinerinius sprendimus transporto sistemos ir jos elementų funkcionalumui užtikrinti ekstremaliose situacijose ir trūkstant informacijos, dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji transporto inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kokybę transporte, skaitinę deformuojamų kūnų mechaniką, ir taikomuosius studijų dalykus: inžinerijos ekonomiką, darbo teisę, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Geležinkelio transporto priemonių (specialius geležinkelio infrastruktūros įrenginius, sąstato dinamiką, sąstatų valdymo sistemas).
2. Kelių transporto priemonių (automobilių ir traktorių gamybos moderniąsias technologijas, transporto priemonių dinamiką, transporto priemonių konstravimą).
3. Lengvųjų skraidymo aparatų (skraidymo aparatų gamybos technologiją, skraidymo aparatų stabilumą, aviacijos konstrukcijų atsparumą).
4. Logistikos technologijų (transporto sistemas, transporto logistiką, transporto srautų valdymą ir optimizavimą).
Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Asmenys, neturintys transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja transporto inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 8 kreditų).
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu ugdomi gebėjimai taikyti matematinio modeliavimo metodus praktinių transporto inžinerijos uždavinių sprendimui, naudotis informaciniais tinklais ir duomenų bazėmis renkant medžiagą baigiamajam darbui, valdyti šiuolaikines transporto priemonių projektavimo technologijas, vykdyti atskirų transporto rūšių kompleksinius tyrimus, vystomi profesinio bendravimo grupėse įgūdžiai, paruošiama taikomoji baigiamojo darbo dalis.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Transporto priemonių studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Transporto priemonių studijų programa skirta asmenims, turintiems transporto inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti transporto inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti eksperimentų, laboratorinių stebėjimų ir matavimų tipo tyrimus; teikti konsultacijas transporto priemonių ir sisitemų kūrimo bei modernizavimo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių transporto inžinerijos srities kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti eksperimentų, laboratorinių stebėjimų ir matavimų rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti transporto inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros procesus; vertinti transporto priemonių ir eismo valdymo sistemų dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti; nustatyti reikiamus būdus bei metodiką;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus transporto priemonių ir sistemų kūrimo, modernazavimo analize ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias dalykines žinias, sprendžiant kokybinio ir kiekybinio tipo uždavinius, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus įgytas žinias;
 • gebės pritaikyti įgytas žinias tranpsorto inžinerijos ar giminingose srityse; atrasti naujų faktų, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, įsisavinant naujas technologijas; plėtoti turimas ir vystyti naujas transporto priemonių ir sistemų kūrimo kompetencijas, įvertinant inžinerinės veiklos pokyčius ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą bei prieštaringą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal transporto inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti transporto inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei projektavimo ir konsultavimo darbą transporto įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju