Mokymo programos
Transporto inžinerija
Valstybinis kodas: 621E20003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti vadovaujamą darbą dirbančius asmenis, išmanančius transporto sistemos struktūrą, jos elementus ir sąveiką, transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių teorinius ir konstrukcinius principus, parinkimo, eksploatavimo, konstravimo metodus, transporto technologijas; gebančius planuoti ir atlikti transporto mašinų, įrenginių, jų parametrų, technologinių procesų mokslinius tyrimus ir kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, analizuoti ir prognozuoti tobulinimo kryptis.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sausumos transporto inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: transporto mašinų patikimumo teoriją, optimizavimo teoriją ir metodus inžinerijoje, masinio aptarnavimo teoriją, transporto mašinų valdymo sistemų optimizavimą, inovacijų ir mokslinio tyrimo pagrindus, transporto mašinų sistemų modeliavimą, baigtinių elementų metodą vientisos terpės technikoje ir kitus dalykus.
Yra keturios specializacijos:
- automobilių transporto inžinerija (kelių transporto priemonių sauga ir aplinkosauga, kelių eismo organizavimas ir valdymas, profesinė psichologija, kelių eismo įvykių ekspertizė);
- geležinkelių transporto inžinerija (riedmenų dinamika, riedmenų diagnostika, geležinkelių transporto energetika);
- transporto technologinių sistemų inžinerija (transporto technologinių įrenginių liekamojo resurso prognozavimas, transporto sistemos elementų tarpusavio sąveika, transporto technologinių sistemų bandymai ir ekspertizės, transporto elementų vertinimo metodai);
- transporto inžinerijos vadyba (vadybos teorija, transporto ekonomika, logistinės sistemos struktūrinių elementų valdymas, marketingo strategija, vadovavimo psichologija).
Praktinių studijų nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus transporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programas.
Transporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems transporto inžinerijos (sausumos transporto inžinerijos) arba mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti sausumos transporto inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tiriamąjį, mokymo, vadovaujamą darbą transporto inžinerijos srityje.
Asmuo, įgijęs sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti ir atlikti transporto mašinų, įrenginių, jų parametrų, technologinių procesų mokslinius tyrimus ir kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, analizuoti ir prognozuoti tobulinimo kryptis, parinkti pažangias mašinas ir technologijas, planuoti, koordinuoti, rengti, pristatyti ir įgyvendinti techninius transporto projektus, organizuoti ir valdyti įmonės darbuotojus, naudotis mokslinio tyrimo metodais ir jų rezultatais;
- žinoti naujausias transporto srities technologijas, transporto sistemos elementų sąveiką, raidos tendencijas, transporto priemonių naudojimo specifiką ir optimalias sąlygas, aplinkos apsaugos ir eismo saugos problemas, jų sprendimo būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, sklandžiai, reikšti mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą.
Sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal transporto inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti transporto inžinerijos (sausumos transporto inžinerijos) arba mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti transporto inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję sausumos transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti kūrybinį, vadovaujamą, pedagoginį darbą mokslo, mokymo ir gamybinėse organizacijose, dirbti specialistais, ekspertais ir konsultantais transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių eksploatavimo, remonto, priežiūros, techninių apžiūrų įmonėse, transporto infrastruktūros įmonėse, kelių policijoje, draudimo ir kitose įmonėse bei įstaigose, susijusiose su sausumos transportu, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju