Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 621U10001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti lietuvių kalbotyros magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: morfonologiją, funkcinę gramatiką, fonologiją, leksikografiją; taikomuosius studijų dalykus: kalbos vartoseną ir normalizaciją, teksto redagavimo teoriją ir praktiką, tekstą ir komunikaciją.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus lietuvių filologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti lietuvių filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių kalbos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti įvairius kalbos reiškinių bei jų sąveikų tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto lingvistines raidos savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- žinoti šiuolaikinių humanitarinių mokslų metodologijų aprašomus procesus, įvairių kalbotyros krypčių žinių pagrindus ir jų taikymą konkrečių kalbos faktų ir tekstų analizei, įvairių tyrimų organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių mokytojo (dėstytojo) ar tyrėjo darbą nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti lietuvių kalbos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju