Mokymo programos
Vokiečių filologija
Valstybinis kodas: 621R20001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti vokiečių filologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vokiečių filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bendrąją kalbotyrą, vokiečių kalbos pragmatiką: kalbos registrus, profesines kalbas, mokslo kalbą, germanų-romanų kalbų istorinę raidą, naujausias lingvistines teorijas, moderniosios psichologijos, kalbos filosofijos, sociolingvistikos, semantikos, teksto lingvistikos teorijas, bei taikomuosius studijų dalykus: šiuolaikinę anglų kalbą, užsienio kalbų didaktiką.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 34 savaitės. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais kalbotyros eksperimentais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus vokiečių edukologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vokiečių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti vokiečių filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti vokiečių kalbos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti vokiečių kalbos tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto vokiečių kalbos savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- žinoti germanų-romanų kalbų istorinę raidą, naujausias lingvistines teorijas, šiuolaikinius vokiečių kalbos teorijos aprašomus procesus, kalbos tyrimo metodus, įvairių tyrimų organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių filologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vokiečių mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vokiečių kalbos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju