Mokymo programos
Kalbotyra
Valstybinis kodas: 621U01001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Aprašas rengiamas
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslinį ar kitokį aukštos kvalifikacijos reikalaujantį filologinį darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos (kalbotyros) magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai atlikti kalbos tyrimus, taikydamas tinkamus analizės metodus, įvertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines lingvistikos naujoves, kurti originalias idėjas, spręsti netipinius uždavinius naujoje aplinkoje derindamas kelių disciplinų žinias, gebėti perteikti lingvistines žinias specialistų ir nespecialistų auditorijai, savarankiškai ieškoti informacijos, integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas;
- žinoti dabartinės lietuvių kalbos sistemą ir raidą, santykius su baltų ir kitomis indoeuropiečių kalbomis, mokslinius kalbos tyrimo metodus, šiuolaikines kalbotyros mokslo kryptis ir metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos (kalbotyros) magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kalbotyros studijų programą.
Norintiems siekti filologo (kalbotyros) kvalifikacijos, reikia turėti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologu nėra pripažįstami.
Įgiję filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairų filologinį ir kultūrinį darbą: atlikti mokslinius tyrimus, dirbti redaktoriais, korektoriais, kalbos konsultantais, žiniasklaidos darbuotojais, gimnazijų, vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojais, dėstytojais (papildomai įgijus mokytojo kvalifikaciją).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju