Mokymo programos
Apsaugos Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 260086116
Kodas pagal ISCED: 22186
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos tikslas: supažindinti asmenis, pageidaujančius tapti apsaugos darbuotojais su Asmens ir turto saugos įstatymo, keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo šaunamojo ginklo laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, viešosios tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose būdais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, suformuoti apsaugos darbuotojams būtinus mokėjimus.
Programos atsiradimo pagrindimas: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, kad apsaugos darbuotoju negali būti asmenys, neišlaikę atitinkamo egzamino. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1384 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą" (Žin., 2004, Nr. 162-5924) įgaliojo patvirtinti Apsaugos darbuotojų mokymo programą ir egzaminų tvarką. Atsižvelgiant į tai, šia programa siekiama sudaryti sąlygas asmenims, pageidaujantiems tapti apsaugos darbuotojais įgyti profesinę kvalifikaciją, kad jie galėtų tinkamai įgyvendinti jiems suteiktas teises ir pareigas.
Pagrindiniai programą apibūdinantys kriterijai:
Asmenys išmoksta vykdyti objekto apsaugą, saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones, fizinę prievartą, atlikti asmens sulaikymą ir pristatymą į policijos įstaigą, susipažįsta su asmens bei informacijos apsaugos, inkasavimo vykdymu, Asmens ir turto saugos įstatymo, keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatytais šaunamojo ginklo laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, viešosios tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose būdais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, šaunamųjų ginklų sandara ir veikimo principais, priešgaisrine sauga.
Apsaugos darbuotojų mokymo programa skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Teoriniai mokymai pagal šią programą gali būti vykdomi ne didesnėms kaip 25 asmenų grupėms. Praktinis mokymas - ne didesnėms kaip 10 asmenų grupėms.
Teorinio ir praktinio mokymo santykis:
Mokymo programoje numatytos vienodos apimties teorinio mokymo (26 val.), iš jų 6 val. skiriamos pratyboms ir praktinio mokymo dalys (26 val.).
Išsilavinimo pažymėjimas:
Asmeniui įsisavinusiam šią programą ir išlaikiusiam įskaitą išduodamas valstybės pripažintas Apsaugos darbuotojų mokymo programos baigimo pažymėjimas (kodas 1122) su įrašu sugeba dirbti apsaugos darbuotoju. Šis pažymėjimas asmeniui suteikia teisę laikyti egzaminą policijos įstaigoje ir gauti valstybės pripažintą Apsaugos darbuotojų egzamino išlaikymo pažymėjimą (kodas 1123), kuris asmeniui suteikia teisę dirbti apsaugos darbuotojais saugos tarnybose ar saugos padaliniuose.

Parengė: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valdymo vyriausiosios valdybos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros valdybos Licencijavimo skyriaus viršininko pavaduotojas Audrius Čiupala
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos policijos mokykla Trakų r. Karaimų 73
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju