Mokymo programos
Lietuvių kalbotyra
Valstybinis kodas: 621T90001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvių kalbotyros studijų programa skirta rengti lietuvių kalbotyros specialistus, lingvistus. Svarbiausi programos tikslai - gilinti bendrąjį lingvistinį ir lituanistinį išsilavinimą, analitinio vertinamojo požiūrio į šiuolaikines kalbotyros teorijas kompetenciją, ugdyti mokslinio tiriamojo bei mokslinio taikomojo darbo įgūdžius. Rengiami specialistai, sugebantys analizuoti kalbos reiškinius įvairiais aspektais, pasirinkdami tinkamiausią lingvistikos kryptį, taikydami įvairius tyrimo metodus; žvelgti į kalbą kaip kultūros reiškinį, kūrybiškai analizuodami bei interpretuodami kalbinę medžiagą įžvelgti ir apibendrinti tautos kultūros apraiškas; pasirinkti tinkamas strategijas interkultūrinei ir interkalbinei komunikacijai; pastebėti ir analizuoti baltų kalbų bendrybes ir skirtumus; žinantys pagrindinius šiuolaikinės lingvistikos bruožus; terminų kūrimo principus bei jų tyrinėjimo tradiciją; įvairius baltų ir kitų ide. kalbų santykių modelius; mokantys vertinti ir inventorinti įvairius kalbos reiškinius remiantis kalbos priemonių tipologija bei kalbos raidos dėsningumais; taikyti funkcinių stilių tekstų analizės principus praktinėje veikloje; paaiškinti tarmėse vartojamų fonetinių, morfologinių ir sintaksinių variantų kilmę, kalbos sistemos elementų kitimo priežastis ir pagrindines raidos kryptis; lyginti įvairius terminus ir nustatyti jų taisyklingumą bei tinkamumą; lyginti įvairių baltų kalbų tekstus (principas "nuo teksto - prie gramatikos").
Stojantysis turi būti baigęs lietuvių filologijos, mišrias (užsienio kalba ir lietuvių kalba) bakalauro studijas arba turėti atitinkamą aukštąjį išsilavinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lingvistikos magistrai studijuoja gilinamuosius lietuvių bei baltų kalbotyros dalykus: lingvistikos kryptis ir metodus, etnolingvistiką, baltų kalbų istoriją, istorinę dialektologiją, lietuvių kalbos frazeologiją, semasiologijos pagrindus, pragmatinę stilistiką, terminologijos pagrindus, senuosius lietuvių rašto paminklus.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių kalbotyros studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslinį tiriamąjį kalbotyros darbą ar mokslinį taikomąjį darbą, įsidarbinti leidyklose redaktoriais, savivaldybėse kalbos tvarkytojais, laikraščių redakcijose, radijuje ir televizijoje žurnalistais ir kt.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti kalbos reiškinius įvairiais aspektais, pasirinkdamas tinkamiausią lingvistikos kryptį, taikydamas įvairius tyrimo metodus; žvelgti į kalbą kaip kultūros reiškinį, kūrybiškai analizuodamas bei interpretuodamas kalbinę medžiagą įžvelgti ir apibendrinti tautos kultūros apraiškas: nusakyti tos kalbos vartotojų mąstymo strategijas, elgesio normas, moralinių vertybių sistemą; pasirinkti tinkamas strategijas interkultūrinei ir interkalbinei komunikacijai; pastebėti ir analizuoti baltų kalbų bendrybes ir skirtumus;
- žinoti pagrindinius šiuolaikinės lingvistikos bruožus; terminų kūrimo principus bei jų tyrinėjimo tradiciją; įvairius baltų ir kitų ide. kalbų santykių modelius.
- mokėti vertinti ir inventorinti įvairius kalbos reiškinius remiantis kalbos priemonių tipologija bei kalbos raidos dėsningumais; taikyti funkcinių stilių tekstų analizės principus praktinėje veikloje; paaiškinti tarmėse vartojamų fonetinių, morfologinių ir sintaksinių variantų kilmę, kalbos sistemos elementų kitimo priežastis ir pagrindines raidos kryptis; lyginti įvairius terminus ir nustatyti jų taisyklingumą bei tinkamumą; lyginti įvairių baltų kalbų tekstus (principas "nuo teksto - prie gramatikos"); įsisavinti dalykinę informaciją, žinias ir įgūdžius; dirbti poroje, grupėse ir diskusijose; dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti, planuoti ir vertinti savo bei kitų darbą, tinkamai elgtis įvairiose dalykinėse situacijose, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti aukštąjį filologinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį ar mokslinį taikomąjį kalbotyros darbą, įsidarbinti leidyklose, savivaldybėse, laikraščių redakcijose, radijuje ir televizijoje ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju