Mokymo programos
Fotografija ir medijos menas
Valstybinis kodas: 621W60001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji audiovizualinio meno magistrantūros studijų programa skirta rengti fotografijos ir medijos menininkus, galinčius dirbti grafinio dizaino studijose, reklamos agentūrose, televizijos studijose, užsiimti individualia kūrybine veikla, dirbti pedagoginį darbą tos krypties aukštosiose universitetinėse mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji audiovizualinio meno magistrai, fotografijos ir medijos menininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompoziciją ir projektavimą, meno kūrinio kontekstualizavimą, vykdo priešdiplominį seminarą; taikomuosius studijų dalykus: projektavimo metodiką, šiuolaikinių meno priemonių analizę, grafines technologijas, informacines technologijas ir kt.
Vykdoma priešdiplominė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įvairios vaizdo ir garso technikos naudojimo, reklamų kūrimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu – praktiniu ir teoriniu darbu. Baigusiajam suteikiamas audiovizualinio meno magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus audiovizualinio meno magistrantūros, fotografijos ir medijos meno studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros programose.
Fotografijos ir medijos meno studijų programa skirta asmenims, turintiems meno studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno magistrais, fotografijos ir medijos menininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno magistro, fotografijos ir medijos menininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti audiovizualinio meno menininko darbą.
Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno magistro, audiovizualinio meno menininko kvalifikaciją, turi:
gebėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, savarankiškai arba pasitelkiant reikalingus specialistus, atlikti sudėtingus kūrybinius uždavinius;žinoti fotografijos, videomeno ir kino, hipertekstų ir hipermedijos kūrimo principus ir specifiką, naujas technines priemones (fototechniką, videotechniką, kompiuterinę techniką, audiovizualinę techniką;mokėti kritiškai vertinti, analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai ir kolektyve, atsakingai organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Audiovizualinio meno magistro kvalifikacinį laipsnį, fotografijos ir medijos menininko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal fotografijos ir medijos meno programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno magistro, fotografijos ir medijos menininko kvalifikacijos reikia turėti meno studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti audiovizualinio meno menininku nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno magistro, fotografijos ir medijos menininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti audiovizualinio meno menininkais grafinio dizaino, televizijos studijose, reklamos agentūrose, užsiimti individualia kūrybine veikla, taip pat dėstyti dailę aukštosiose universitetinėse mokyklose, o baigę specialiuosius pedagogikos kursus – dirbti dailės mokytojais visose švietimo įnstitucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju