Mokymo programos
Medkirčio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161062302
Kodas pagal ISCED: 13362
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvos darbo rinkoje daugėja žmonių, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, bet norinčių įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją ir susirasti darbą. Ši programa skirta asmenims, norintiems įsigyti miško pjovėjo kvalifikaciją, bet neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Programos įdiegimas sumažins nedarbo lygmenį asmenų, kurių išsilavinimas neatitiko ankstesnių darbo rinkos mokymo programų reikalavimų.
Programa sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu siekiant supažindinti su naujovėmis, atsižvelgta į darbdavių ir besimokančiųjų rekomendacijas. Ji parengta pasiremiant anksčiau parengta ”Miško pjovėjo mokymo programa” ir įvertinant šiandieninius reikalavimus miško pjovėjo paruošimui.
Mokymo programos tikslas yra parengti medkirtį, žinantį miško priežiūros, miško kirtimo darbų organizavimą, sugebantį kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius, genėti šakas, supjaustyti medžių stiebus.
Mokymo programos mokymosi trukmė - 8 savaitės (320 val.). Mokymas organizuojamas derinant teorinį ir praktinį mokymą taip, kad teorines žinias papildytų praktiniai gebėjimai.
Teorinio mokymo užsiėmimuose mokiniai išsiaiškina pagrindines dendrologijos ir bendrosios miškininkystės žinias, medienos ydas, medienos rūšių klasifikaciją, miško priežiūros, sanitarinės bei priešgaisrinės miško apsaugos pagrindus bei kirtimo darbų organizavimo, mokosi motorinio pjūklo eksploatavimo, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų, medžio pjovimo, skersavimo, šakų genėjimo technikos ir kirtimo technologijas.
Mokymo programos struktūroje didžiąją dalį sudaro praktinis mokymas, kuris vykdomas mokymo įstaigos treniravimosi aikštelėje (pirmoji dalis) ir būsimų darbdavių bazėje (antroji, privaloma dalis). Praktinio mokymo metu treniravimosi aikštelėje ir biržėje būsimieji miško pjovėjai apmokomi saugių darbo metodų ir įgyja pagrindinius miško kirtimo darbų organizavimo ir praktinio darbo įgūdžius.
Baigę mokymo kursą, asmenys laiko kvalifikacijos egzaminą bei atestuojami darbų saugos klausimais, kurių metu vertinamos teorinės žinios ir profesiniai, praktiniai įgūdžiai bei suteikiama medkirčio kvalifikacija, ir jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas (serija 1500) bei atestacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti miško pjovėju.
Sėkmingai baigusiais laikomi tie asmenys, kurių vertinimai yra ne mažesni kaip 5 balai pagal 10- balę vertinimo sistemą.
Mokymo programą rengė Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro specialistai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Žinoti dendrologijos bei bendrosios miškininkystės žinių pagrindus
2. Žinoti sanitarinės bei priešgaisrinės miško apsaugos pagrindus, kirtimų paskirtį
3. Žinoti ir pažinti medžių veisles, ligas, medienos ydas, žinoti medienos rūšis mokėti klasifikuoti medieną
4. Žinoti pagrindines darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatas miško ruošos darbų vykdymui.
5. Žinoti motorinių pjūklų klasifikavimą, konstrukciją, veikimą, eksploatavimo, reguliavimo, priežiūros ypatumus.
6. Paruošti motorinį pjūklą darbui ir tinkamai juo naudotis.
7. Teisingai ir saugiai eksploatuoti motorinius pjūklus.
8. Atlikti biržės darbus, ją atsienoti, suprasti biržės techninę dokumentaciją ir teisingai ja naudotis
9. Žinoti medžio pjovimo, skersavimo, šakų genėjimo techniką, kirtimo technologijas. Versti medžius, genėti šakas, skersuoti stiebus, naudojant saugius darbo metodus ir pasirenkant teisingą darbų atlikimo techniką; tinkamai surūšiuoti bei sukrauti į rietuves, atlikti apskaitą.
10. Mokėti dirbti krūmapjovėmis
11. Žinoti apvalios medienos išvežimo iš kirtimvietės būdus ir reikalavimus

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Šilutės žemės ūkio mokykla Šilutės r. Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2010-12-22

Truksta smulkesnes,pagrindines informacijos.Kaip ir kur suzinoti,kada tie kursai organizuojami,kur kreipt is,kokia kursu kaina...