Mokymo programos
Kraštovaizdžio architektūra
Valstybinis kodas: 62405M104
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti kraštovaizdžio architektūros specialistus, gebančius dirbti planuojant visas gamtines bei miesto žaliąsias teritorijas ir projektuojant ir pertvarkant visų tipų želdynus, atvirąsias erdves bei statinius ir įrenginius juose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kraštovaizdžio architektūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio bei taikomuosius studijų dalykus: miškotvarkos pagrindus, želdinių ir teritorinės įrangos konstravimą, kraštovaizdžio architektūros istoriją ir teoriją, konstravimą, kompiuterinį projektavimą, kraštovaizdžio mokslą ir gamtosaugą, želdinių projektavimą ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkos projektavimo tvarkymo, jos apsodinimo augalais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas kraštovaizdžio architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis ir architekto profesinė kvalifikacija.
Baigus kraštovaizdžio architektūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Kraštovaizdžio architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti kraštovaizdžio architektūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro, architekto kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kraštovaizdžio architekto darbą.
Asmuo, įgijęs architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti kurti kraštovaizdžio, žaliuosius architektūros objektų projektusžinoti architektūros teoriją bei istoriją, miestų želdinių ir jų sistemų, miestų parkų, kurortinių zonų, miestų sodų, skverų ir kt. teritorijų projektavimo principus, ekologiją, statybos normas, taisykles, kainas, normuojančias ir reglamentuojančias reikalavimusmokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai dirbti, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, efektyviai bendrauti su klientais
Architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kraštovaizdžio architektūros studijų programą.
Norintiems siekti architektūros magistro, architekto kvalifikacinio laipsnio reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kraštovaizdžio architektūros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti kraštovaizdžio architektu teritorijų planavimo, visų gamtinių bei miesto žaliųjų teritorijų planavimo ir visų tipų želdynų, atvirųjų erdvių bei statinių ir įrenginių juose projektavimo srityse, taip pat architektūros mokslo srityje ar/ir pedagoginį darbą, rengiant architektūros specialybės bakalaurus aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju