Mokymo programos
Pastatų architektūra
Valstybinis kodas: 621K10002
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2,5 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti pastatų architektūros specialistus, sugebančius kurti pastatų statybos ir renovacijos projektus, rengti detaliuosius planus, turinčius pakankamai architektūros teorijos bei istorijos, ekologijos, teritorijų planavimo, pastatų konstravimo, inžinerinės įrangos, statybos technologijos, statybos normų, taisyklių, kainų, normuojančių ir reglamentuojančių reikalavimų žinių ir įgūdžių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pastatų architektūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: detalų planų rengimą, pastatų ir jų interjerų projektavimą ir taikomuosius studijų dalykus: projektavimo metodiką ir vadybą, mokslinių tyrimų metodiką, teritorijų planavimą, architektūrines-konstrukcines sistemas, kompiuterinio projektavimo metodus, pastatų inžinerinę įrangą, konstrukcijų restauraciją ir renovaciją, paminklinį interjerą ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų projektavimo, jų įrengimo ir apdailos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas pastatų architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis ir architekto profesinė kvalifikacija.
Baigus pastatų architektūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros ar meno studijų srities aspirantūros studijų programose.
Pastatų architektūros studijų programa yra skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems tapti pastatų architektūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro, architekto kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti pastatų projektavimo, miestų ir teritorijų planavimo ir jų užstatymo priežiūros darbą.
Asmuo, įgijęs pastatų architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti kurti pastatų ir jų interjerų projektus, rengti detaliuosius miestų ir teritorijų užstatymo ir rekonstrukcijos planus, taikyti mokslinius metodus, savarankiškai spręsti sudėtingas šiuolaikines architektūros bei urbanistikos problemasžinoti architektūros teoriją bei istoriją, ekologiją, teritorijų planavimą, pastatų konstravimą, inžinerinę įrangą, statybos technologijas, statybos normas, taisykles, kainas, normuojančias ir reglamentuojančias reikalavimusmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, efektyviai bendrauti su klientais, kritiškai ir analitiškai mąstyti
Architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pastatų architektūros studijų programą.
Norintiems siekti architektūros magistro, architekto kvalifikacinio laipsnio reikia turėti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, architekto profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pastatų architektūros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros magistro, architekto kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti viešojo administravimo įstaigose kraštovaizdžio architektu, savarankiškai spręsti sudėtingas profesines problemas, vadovauti kūrybiniam kolektyvui ar projektavimo įmonei, taip pat architektūros mokslo srityje ar/ir pedagoginį darbą, rengiant architektūros specialybės bakalaurus aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju