Mokymo programos
Vaiko teisių apsauga
Valstybinis kodas: 621L52001
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti socialinio darbo specialistus vaiko teisių apsaugai, gebančius užtikrinti ir atstovauti vaiko teises, tarpininkauti ir ginti vaiko interesus teisme, bendruomenėje, šeimoje; tyrimų pagrindu plėtoti paslaugų vaikui ir šeimai formas; inicijuoti reikiamus teisės aktus ar jų pakeitimus atsižvelgiant į kintančias socialines realijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Asmenys, neturintys teisės, sociologijos, socialinio darbo, psichologijos bei edukologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio papildomai studijuoja teisės pagrindus bei tarptautinę žmogaus teisių apsaugą pirmame semestre.
Būsimieji socialinio darbo specialistai vaiko teisių apsaugai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: socialinio darbo teorinius modelius, vaiko politiką ir gerovės modelius, vaiko teisinį atstovavimą, smurto prieš vaikus prevencijos teorijas ir modelius, socialinių tyrimų metodologiją, vaiko teisių įgyvendinimo strategiją, nepilnamečių teisių realizavimą baudžiamajame procese, vaiko ir šeimos konsultavimą ir tarpininkavimą, socialinių programų sisteminį vertinimą, nepilnamečių justiciją ir kt.
Praktinės studijos vyksta vaiko teisių apsaugos institucijose: Praktinių studijų trukmė – 5 kreditai. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vaiko teisių atstovavimo, bendravimo su įvairių institucijų pareigūnais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus vaiko teisių apsaugos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vaiko teisių apsaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės, sociologijos, socialinio darbo, psichologijos bei edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti socialinio darbo specialistais vaiko teisių apsaugai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kvalifikuotai analizuoti ir tirti vaiko teisių apsaugos ir gerovės aktualijas bei paslaugų vystymo perspektyvas tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos teisės kontekste, rengti ir įgyvendinti socialinius vaiko gerovės projektus bei savo mokslines žinias ir gebėjimus realizuoti valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, priežiūrą bei atstovavimą vaiko geriausiems interesams įvairiuose lygiuose, aplinkose ir situacijose, tyrimų pagrindu vertinti ir plėtoti socialinių paslaugų šeimai projektus bei programas, jų kokybę, analizuoti teisinių, ekonominių, politinių sprendimų įtaką vaiko gyvenimo kokybei ir vaiko teisių įgyvendinimui
- žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautines sutartis vaiko teisių apsaugos srityje, kitus vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius nutarimus, ekonominius bei politinius sprendimus
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Socialinio darbo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialinį darbą vaiko teisių apsaugoje nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vaiko teisių apsaugos institucijose: valstybės, savivaldos institucijose, visuomeninėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju