Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 621I10007
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti informatikos magistrus, gebančius atlikti analitinius taikomuosius tyrimus ir jų rezultatus taikyti kuriant bei plečiant programų sistemų projektus; žinoti naujas informatikos teorijas, sistemų modeliavimo, projektavimo metodus bei technologijas ir juos taikyti praktinėje veikloje, vadovauti programinės įrangos plėtimo ir kūrimo projektams, konkuruoti Europos ir kitų šalių darbo rinkose.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio studijų dalykus: duomenų gavybos ir valdymo technologijas, objektiškai orientuoto projektavimo technologijas, šiuolaikinių kriptosistemų kūrimo algoritmus, tinklinių programų projektavimą ir jų modelius, lygiagretų programavimą, ir taikomuosius studijų dalykus: statistinį modeliavimą ir analizę, šiuolaikinių kompiuterių ir jų lygiagrečių skaičiavimų tinklų architektūrą, internetinių aplikacijų projektavimą ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informatikos magistro studijų programą studijas galima tęsti informatikos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos informatiko darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai vykdyti analitinius taikomuosius tyrimus, įvertinti naujas informatikos teorijas, žinoti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas ir jas taikyti praktikoje kuriant bei plečiant programų sistemas; projektuoti ir diegti šiuolaikinę programinę įrangą; vadovauti programinės įrangos kūrimo grupėms ir institucijų informacinių technologijų skyriams privačiame bei valstybiniame sektoriuje; dirbti aukštos kvalifikacijos analitikais, projektuotojais, programuotojais; modeliuoti konkrečios srities valdymo procesus bei realizuoti jų modelius moderniomis informacinėmis technologijomis; modeliuoti, projektuoti, eksploatuoti duomenų bazių, informacines ir tinklines verslo sistemas, užtikrinant jų saugumą; taikyti naujus duomenų gavybos, apsaugos bei valdymo metodus ir technologijas; diegti šiuolaikinius kompiuterius ir jų lygiagrečių skaičiavimų tinklus; projektuoti ir realizuoti lygiagrečius algoritmus; kurti šiuolaikines kriptosistemas; optimizuoti aptarnavimo tinklus.
- žinoti naujas informatikos teorijas ir metodus, tyrimų analizės ir patikimumo metodus ir jų taikymus, šiuolaikinių sistemų analizės ir sintezės metodus, tinklinių sistemų projektavimo metodus, šiuolaikines modeliavimo, duomenų gavybos ir valdymo technologijas, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mokslinio tyrimo įstaigose, aukštojo mokslo institucijose, centrų, firmų, bankų, kompanijų informacinių technologijų skyriuose, užsienio ar Lietuvos informacinių technologijų firmose, studijuoti informatikos krypties doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju