Mokymo programos
Geodezija ir kartografija
Valstybinis kodas: 621H14003
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Geodezijos ir kartografijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo, valstybės institucijose, savivaldybėse bei įmonėse ir organizacijose, kurių veiklos sritis susijusi su geodeziniais, kartografiniais ir kadastro darbais, geoinformacinių sistemų kūrimu ir eksploatavimu, gebančių steigti įmones ir joms vadovauti, kurti matavimų metodikas ir darbų technologijas, tobulinti kadastro ir geoinformacines sistemas, gebėti dirbti daugiaprofilinėje grupėje, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus.
Stojantys turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matavimų inžinerijos magistrai studijuoja: geodezinių tinklų sistemas, gravitacinio lauko tyrimus, geodinaminius tyrimus; taikomuosius studijų dalykus: informacines technologijas inžinerijoje, mokslinio tyrimo pagrindus, tarptautinių projektų vadybą, žemės formos teorija, geoinformacinių sistemų technologijas ir kt.
Studijų programoje numatytos trys specializacijos: geodeziniai tinklai, geografinės informacinės sistemos ir kadastro informacinės sistemos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geodezijos ir kartografijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Geodezijos ir kartografijos studijų programa skirta asmenims, turintiems matavimų inžinerijos, geografijos, kraštotvarkos, geologijos, miškotvarkos, žemėtvarkos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matavimų inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint vadovauti geodezinėms įmonėms, dirbti mokslo institucijose.
Asmuo, įgijęs matavimų inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- išmanyti geoinformacinių sistemų technologijas, mokėti modeliuoti geodezinę ir kartografinę informaciją, gautą antžeminių matavimų, kosminės geodezijos ir nuotoliniais metodais;
- gebėti projektuoti ir kurti geodezinių, kartografinių, geofizinių, geologinių duomenų bazes, saugoti ir valdyti informaciją valstybės ir globaliems kartografijos poreikiams;
- mokėti dirbti savarankiškai, organizuoti geodezinės įmonės veiklą, bendrauti su kitų sričių specialistais, sekti naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, taikyti juos praktikoje.
Matavimų inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti matavimų inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti technologijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universiteto magistrantūros studijas konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu matavimų inžinerijos magistro kvalifikacijos įgyti negalima.
Įgiję matavimų inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo, valstybės institucijose ir organizacijose, kurių veiklos sritis susijusi su geoinformacinių sistemų kūrimu ir jų taikymu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju