Mokymo programos
Slauga
Valstybinis kodas: 621B70003
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti slaugos magistrus, išmanančius slaugos teorijas, kiekybinių ir kokybinių slaugos tyrimų metodologiją, LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, gebančius savarankiškai atlikti visus kiekybinio ir kokybinio tyrimų etapus, rinkti duomenis šiems tyrimams, interpretuoti, analizuoti ir apibendrinti gautus rezultatus, atlikti slaugos valdymo funkcijas, vykdyti visuomenės ir bendruomenės sveikatos stiprinimo ir tausojimo švietėjišką procesą, įtraukiant į jį visuomenę.
Stojantysis turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji slaugos magistrantai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: klinikinę slaugą, sveikatos psichologiją, slaugos teoriją ir filosofiją, kiekybinius slaugos mokslo tyrimus, slaugos teisę ir etiką, kokybinius slaugos mokslo tyrimus ir kt.
Praktinės studijos vyksta, atliekant profesinę praktiką. Praktinių studijų trukmė – 15 sav. Jų metu skatinama savarankiškai daryti sprendimus, nustatyti slaugos poreikį, stiprinami mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos magistrantūros studijų programą mokymąsi galima tęsti biomedicininių ar socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems slaugos ir/ar reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti slaugos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju