Mokymo programos
Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida
Valstybinis kodas: 621W10011
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa orientuota į tarpdisciplininį išsilavinimą, apimantį šiuolaikinio meno praktikas, sąsajose su kultūriniu, politiniu ir socialiniu kontekstu. Programa siekiam praplėsti kūrybinės praktikos sampratą, formuojant nuostatą, kad kūryba yra neatsiejama nuo aktyvios kritinės refleksijos ir sklaidos. Programa sukurta siekiant užpildyti praktika paremto tarpdisciplininio išsilavinimo menų srityje spragą magistrantūros studijų lygmenyje Lietuvos ir Europos Sąjungos kontekste.
Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojančiajam - aukštasis (pirmos pakopos) Meno studijų srities išsilavinimas, šiuolaikinio meno scenos žinios, kūrybiniai gebėjimai, kūrybinės praktikos kritinis vertinimas, gebėjimai argumentuoti kūrybinę praktiką teoriniame lygmenyje.
Pagrindiniai studijų moduliai - „Diagnostika ir vertinimas", „Tekstai ir praktikos modeliai", „Praktinė veikla ir tyrimų metodai",
Praktika „Tyrimo praktika" 30 ECTS ,
Baigiamasis darbas yra, studento savarankiškas kuratorinis projektas, atitinkantis studento atliktą tyrimą ir įgyvendinimo bei sklaidos reikalavimus.
Baigus magistrantūrą galima studijuoti VDA menų aspirantūroje, kitų programos partnerių doktorantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ši kvalifikacija reikalinga norint įgyti menų kuratoriaus kvalifikaciją.
Baigę studijas, specialistai gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose arba kaip nepriklausomi kuratoriai Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Kuratorius turi gebėti studijų metu įgytas žinias pritaikyti praktikoje.
Svarbiausios kompetencijos
Funkcinės kompetencijos: gebėti savarankiškai parengti skirtingų meninių sričių kuratorinę projekto koncepciją, užtikrinti jos kūrybinės ir vadybinės dalių įgyvendinimą, rezultatų sklaidą; gebėti analizuoti kūrybinę praktiką teorinio ir kritinio diskurso kontekste; raštu ir žodžiu artikuliuoti savo kūrybinę poziciją, diskutuoti tarpdisciplininiame kontekste; identifikuoti ir išreikšti mokymosi poreikį.
Pažintinės kompetencijos: žinoti šiuolaikinę meno praktikos sceną, būti susipažinus su teoriniais ir kritiniais šiuolaikino meno diskursais; žinoti kūrybinės praktikos ir teorijos tyrimo metodus; žinoti vadybinius meninio projekto planavimo, organizavimo ir vertinimo aspektus, žinoti informacijos sklaidos būdus, jų taikymo sritis ir galimybes.
Bendrosios kompetencijos - kūrybiniai gebėjimai, kūrybinės praktikos kritinis vertinimas, gebėjimai argumentuoti kūrybinę praktiką teoriniame lygmenyje.
Ši kompetencija įgyjama menų akademijose ir universitetuose.
Minimalus išsilavinimas, reikalingas kvalifikacijai įgyti yra aukštasis (pirmos pakopos) Meno studijų srities išsilavinimas. Kai kuriose iš partnerių institucijų (Dartington College of Arts) gali būti pripažintas nebaigtas pirmos pakopos išsilavinimas, įrodžius ilgą ir sėkmingą savaiminiu būdu įgytą kūrybinę kvalifikaciją.
Darbo ir karjeros galimybės - baigę studijas, specialistai gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose arba kaip nepriklausomi kuratoriai, Lietuvoje ir užsienio šalyse, tęsti studijas VDA menų aspirantūroje, kitų programos partnerių doktorantūros programose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju