Mokymo programos
Viešoji politika
Valstybinis kodas: 621L22003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti viešosios politikos specialistus, gebančius kompetentingai analizuoti ir kritiškai vertinti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami) bei lyginamuoju aspektu atskleisti kaip įvairių šalių vyriausybės formuoja ir kokie veiksniai įtakoja tam tikros politikos sritį ar sektorių.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešosios politikos specialistai studijuoja 11 studijų dalykų: demokratiją ir šiuolaikines politines sistemas, viešojo sektoriaus ekonomiką, viešosios politikos analizę, politikos formavimą ES ir Lietuvos institucijose, lyginamąjį viešąjį administravimą, lyginamosos viešosios politikos analizę, E. valdžią, strateginį planavimą ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Viešosios politikos studijų programą studijas galima tęsti politikos mokslų ir kitų socialinių mokslų srities doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti viešosios politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais.
Asmuo, baigęs Viešosios politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- žinoti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami);
- gebėti kompetentingai spręsti praktinius viešosios politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius ir prisidėti prie geresnio viešosios politikos formavimo paieškų ES;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Viešosios politikos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Viešosios politikos specialistais nėra pripažįstami.
Baigę Viešosios politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnautojais, analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais tarptautinėse, centrinėse valdymo įstaigose, ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose bei centruose ir aukštesnės pakopos savivaldybėse, verslo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju