Mokymo programos
Teatrologija
Valstybinis kodas: 621U94001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji menotyros magistrantūros studijų programa skirta rengti teatrologus, išmanančius teatrologijos teorijas ir metodus, gebančius kūrybiškai formuluoti naujas teatrologijos problemas, skleisti lietuvių teatro proceso (raidos, kaitos tendencijų) tyrimų rezultatus, teikti rekomendacijas, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, dirbti mokslinį, kultūrinį, edukacinį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teatrologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: kultūros filosofiją, spektaklio analizę, lietuvių teatrinę mokyklą, lietuvių teatro genezę, baltų mitologiją, pasaulio teatro istoriją, scenografijos teoriją, pasaulio teatro istoriją (Vakarų ir Rytų teatrą), lietuvių teatro kritiką, kultūros filosofiją, kūrybos psichologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus menotyros magistrantūros, teatrologijos studijų programą mokymąsi galima tęsti teatrologijos ir kitų menotyros krypčių doktorantūros studijų programose.
Teatrologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių mokslų ar meno studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį, ir siekiantiems tapti menotyros magistrais, teatrologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro, teatrologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti teatrologo darbą.
Asmuo, įgijęs teatrologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti motyvuotai vertinti teatro faktus ir tekstus, analizuoti teatro ir humanistikos perspektyvas globalizacijos sąlygomis, naudotis tautiniu ir pasauliniu teatrologų klasikų palikimu, aiškinti sąsajas ir apibendrinti bei fiksuoti išsišakojusį Lietuvos teatrinį gyvenimą, akcentuojant Vakarų Lietuvos regiono teatrinę veiklą, inicijuoti ir rengti kultūrinės, socialinės, edukacinės, mėgėjiško, mokyklinio teatro, ir individualios raiškos projektus, kaupti, sisteminti, analizuoti ir sintezuoti informaciją, pasirinkti tyrimui adekvačius metodus, daryti savarankiškas išvadas, teikti rekomendacijas, dirbti mokslo tiriamąjį, kultūrinį ir edukacinį darbą;
- žinoti šiuolaikinius teatro analizės metodus, lietuvių teatro procesą (raidą ir kaitos tendencijas), tautinę ir pasaulinę teatro istoriją ir teoriją, projektų rengimo, mokslinių tyrimų, kūrinių analizės metodus, ugdymo psichologiją ir jos metodus, režisūros ir vaidybos teoriją;
- mokėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, dirbti atsakingai, kūrybiškai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis.
Menotyros magistro, teatrologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teatrologijos studijų programą.
Norintiems siekti menotyros magistro, teatrologo kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teatrologu nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros magistro, teatrologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti aukštosiose mokyklose dėstytojais, mokslo darbuotojais, lietuvių kalbos ir dramos mokytojais kitose švietimo institucijose, dirbti švietimo, kultūros, rekreacijos, masinės informacijos ir komunikacijos įstaigose, viešųjų ryšių, reklamos agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju