Mokymo programos
Kultūros vadyba ir kultūros politika
Valstybinis kodas: 621N20016
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos kultūros vadybos srities specialistus, galinčius dirbti teorinį, mokslo tiriamąjį darbą įvairiose kultūros vadybos srityse, interpretuoti, formuoti ir daryti įtaką kultūros politikai, administruoti ir vadovauti kultūros institucijoms, organizuoti ir įgyvendinti meno projektus ir renginius, sudaryti galimybes meno ir kultūros plėtrai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: kultūros vadybą, kultūros marketingą, mikro ir makro ekonomikos teoriją, vizualių ir scenos menų vadybą, Europos kultūros politiką, mokslinio darbo metodologinius pagrindus, rašto darbą; taikomuosius studijų dalykus: sociologijos įvadą, kultūros filosofiją, rytų ir vidurio Europos aktualijas, postmodernias kultūros teorijas, meno filosofijos ir menotyros metodologiją.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami projektų rengimo, kultūrinių renginių organizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kultūros vadybos ir kultūros politikos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Kultūros vadybos ir kultūros politikos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti vadybos ir kultūros politikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadybininko, vadovo darbą. Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti interpretuoti, įtakoti ir formuoti kultūros politiką, administruoti ir vadovauti kultūros institucijoms ir menininkų organizacijoms, numatyti, organizuoti ir įgyvendinti meno ir kultūros projektus, iniciatyvas ir renginius, atstovauti ir palaikyti dialogą tarp skirtingų tikslinių grupių, įtraukiant menininkus, valdininkus, verslininkus bei skirtingas meno auditorijas, pristatant meno organizacijos misiją ir propaguojant kultūrines vertybes, sudaryti galimybes meno ir kultūros plėtrai;žinoti meno, kultūros politikos, specifiką, vadybos teorijas ir jų taikymo kulrūrinėje veikloje principus, rinkodaros pagrindus, rinkos tyrimų metodus, rezultatų apdorojimo būdus bei jų interpretavimo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybos ir verslo administravimo kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kultūros vadybos ir kultūros politikos programą. Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kultūros vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybininkais ar vadovais privačiame ir valstybiniame kultūros sektoriuose: įvairiose kultūros, kultūros vadybos ir administravimo institucijose, laisvalaikio ir pramogų centruose (muziejuose, galerijose, teatruose, koncertų organizacijose ir agentūrose, kino bei televizijos studijose ir agentūrose, kultūros programų įstaigose ir centruose), taip pat nepriklausomu renginių ir projektų organizatoriais bei vykdytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju