Mokymo programos
Strateginis organizacijų valdymas
Valstybinis kodas: 621N90003
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti strateginio valdymo procesus verslo organizacijose, viešojo ir finansų sektoriaus institucijose.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems vadybos ir verslo administravimo pagrindų, studijų programoje numatyti 5 papildomi studijų dalykai: vadyba, ekonomikos pagrindai, strateginis valdymas, viešojo administravimo pagrindai, finansai, kuriuos studentai turi išklausyti per pirmuosius du semestrus, jei jie nebuvo jų pasirinkę bakalauro studijose.
Būsimieji organizacijų strateginio valdymo specialistai studijuoja 12 studijų dalykų: prognozavimą, strateginę analizę, strateginį planavimą, strateginį projektų valdymą, strategijų įgyvendinimo kontrolę, mokslinį tiriamąjį darbą ir kt. alternatyviai pasirenkamus.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus organizacijų strateginio valdymo studijų programą studijas galima tęsti vadybos ir administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas organizacijų strateginio valdymo procesams organizuoti ir vykdyti bei norint dirbti strateginio valdymo proceso tobulinimo darbą.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti tinkamai analizuoti organizacijos aplinką, panaudoti šiuolaikiškas strateginės analizės priemones, įvertinant organizacijos mikroaplinką ( klientus, konkurentus ir t.t.) ir vidinius išteklius bei vystant organizacijos konkurencinius pranašumus, atlikti strategijų ir jas įgyvendinančių programų vykdymo stebėseną ir kontrolę;
- žinoti šiuolaikiškus organizacijos strateginio valdymo prognozavimo metodus, verslo organizacijų, finansų rinkos institucijų bei įvairių valstybės ir savivaldos institucijų strategijas ir jas įgyvendinančias programas;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose vykdančiuose studijas pagal Strateginio organizacijų valdymo studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti verslo organizacijose, viešojo sektoriaus ir finansinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju