Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 621N71001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti viešojo administravimo magistrus, gebančius spręsti strateginio planavimo, pokyčių valdymo, sprendimų priėmimo, žmogiškųjų išteklių vadybos klausimus, analizuoti gaunamą socialinę, ekonominę ir teisinę informaciją ir sugebėti objektyviai ją vertinti, žinančius naujosios viešosios vadybos esminius principus ir juos taikančius sprendžiant praktines problemas.
Stojantieji turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: viešojo administravimo lyginamąją analizę, lyginamąją viešąją politiką, žmogiškųjų išteklių vadybą, viešųjų paslaugų vadybą, organizacijų teorijas, etiką valstybės tarnyboje, administracinę atsakomybę ir kitus dalykus.
Numatytos šešios specializacijos:
- elektroninės valdžios administravimo,
- sveikatos apsaugos įstaigų administravimo,
- švietimo įstaigų administravimo,
- veiklos audito,
- viešojo sektoriaus strateginio valdymo,
- tarptautinio turizmo administravimo.
Studentams, neturintiems vadybos ir viešojo administravimo pagrindų, studijų programoje numatyti 5 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: ekonomika, vadyba, viešojo administravimo pagrindai, strateginis valdymas, ir teisės pagrindai.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus viešojo administravimo studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo administravimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kelti organizacijų ir viešojo sektoriaus plėtros tikslus tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu, tuos tikslus paversti valdymo strategijomis ir gebėti jas įgyvendinti, savo planavimo, organizavimo ir vykdymo įgūdžius taikyti pagal specifinius sektoriaus plėtros poreikius, parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus planavimo ir organizavimo metodus;
- žinoti ES institucijų veiklą, ES vykdomas politikas ir institucijų integracinio bendradarbiavimo galimybes įvairiuose viešojo administravimo sektoriuose, personalo valdymo, jo atrankos ir motyvavimo sistemas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo studijų programą.
Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti viešojo administravimo specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju