Mokymo programos
Rekreacijos ir turizmo vadyba
Valstybinis kodas: 621N80001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos turizmo ir rekreacijos specialistus, galinčius įgyvendinti turizmo ir rekreacijos ekspertavimo, švietimo, valdymo, planavimo funkcijas, išmanančius rekreacijos ir turizmo funkcionavimo dėsningumus regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.
Stojantysis turi turėti rekreacijos ir turizmo ar kitos socialinių mokslų krypties (vadybos, administravimo, ekonomikos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į univeritetą konkursines sąlygas.
Būsimieji rekreacijos ir turizmo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: pasaulio rekreacinius išteklius, rekreacijos ir turizmo strateginį planavimą, turizmo raidos tendencijas ir dėsningumus, rekreacinių teritorijų vadybą, rekreacijos ir turizmo naujausias tendencijas ir kt.; ir taikomuosius studijų dalykus: Baltijos regiono ir kitas tarptautines rekreacines programas ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rekreacijos ir turizmo magistro studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti turizmo ir rekreacijos vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai įvertinti ir modeliuoti rekreacijos ir turizmo procesus vietiniame, regioniniame, nacionaliniame lygmenyse, pateikti problemų sprendimo būdus, konstruktyviai taikyti mokslo tyrimų metodologiją, kurti ir įgyvendinti teritorijos, bendruomenės, įmonės, organizacijos rekreacijos ir turizmo plėtros programas, studijas, planuoti turizmo produktus, taikyti holistinį suvokimą ir darnios plėtros koncepciją praktiniame turizmo ir rekreacijos planavime, administravime, reguliavime ir valdyme;
- žinoti rekreacijos ir turizmo sektoriaus reguliavimo teisinius ir veiklos reikalavimus ir ypatumus, rekreacijos ir turizmo plėtros tendencijas, teritorijų, organizacijų vadybos ir valdymo principus bei plėtros planavimo metodus, mokslinio darbo organizavimo pagrindus, ekskursijų ir kelionių planavimo metodiką;
- mokėti dirbti su informacinėmis technologijomis ir šaltiniais, organizaciniais dokumentais, parengti užduotis, organizuoti savo darbą.
Rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rekreacijos ir turizmo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti rekreacijos ir turizmo vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję rekreacijos ir turizmo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinių tyrimų institucijose, kolegijose ar universitetuose, rekreacijos ir turizmo įmonėse, rengti planavimo dokumentus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju