Mokymo programos
Jūros aplinkos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H17005
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji jūros aplinkos inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta rengti aplinkos inžinerijos magistrus, turinčius žinių apie geocheminių reiškinių kaitos ekologinius aspektus, ekologinių procesų modeliavimą, kranto zonos saugaus valdymo bei planavimo principus ir metodus, subalansuotos plėtros principus, jūrinio transporto poveikį aplinkai, naujausias jūros aplinkosaugos technologijas bei jų kūrimo principus, techninius – technologinius taršos mažinimo, energijos taupymo bei atliekų tvarkymo metodus, mokslinių tyrinėjimų pagrindus, gebančius analizuoti esamą ir prognozuoti galimą jūrinės aplinkos situaciją, vertinti atsirandančias naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, teorines žinias bei praktinius įgūdžius taikyti mokslinėje veikloje, savarankiškai planuoti ir atlikti eksperimentinius tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: objektų ekologinę ekspertizę, ekologinių procesų modeliavimą, atsinaujinančius energijos šaltinius, geografines informacines sistemas aplinkosaugoje, aplinkosauginių technologijų kūrimo principus, kranto zonos valdymą, jūrinio transporto poveikį aplinkai, ekologinį auditą, taršos prevenciją, mokslinių tyrinėjimų pagrindus; taikomuosius studijų dalykus: žmogaus ekologiją, uostą tausojančią plėtrą ir vystymąsi, šiuolaikines vandenvalos technologijas, mikrobiologinius procesus ir biotechnologijas ir kt.
Vykdoma mokslinio tiriamojo darbo praktika. Praktika skirta įgyti gebėjimų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikant žinomus analizės metodus, išmokyti magistrantus vertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, rengti medžiagą publikacijoms, daryti mokslinius pranešimus, dalyvauti diskusijose, ugdyti magistrantų mokslinę mintį ir mokslinio darbo patirtį. Praktinių studijų trukmė – 560 val.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus jūros aplinkos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Jūros aplinkos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju