Mokymo programos
Švietimo kokybės vadyba
Valstybinis kodas: 621X20008
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta plėtoti studijuojančiųjų kompetencijas mokymo/studijų dalyko/programos arba organizacijos/padalinio vidinės kokybės kultūros užtikrinimo srityje, parengti specialistus, plėtojančius kokybės kultūrą švietimo institucijose, atsižvelgiant į regiono, Lietuvos ir tarptautinės švietimo politikos tendencijas, gebančius vertinti ir valdyti kokybės procesus – kokybės planavimą, kontrolę, užtikrinimą ir tobulinimą švietimo institucijose, suteikti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, pagrįstą studijų ir tyrimų vienove, plėtojant gebėjimus būtinus švietimo kokybės procesų vertinimui ir valdymui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji švietimo kokybės vadybininkai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: švietimo filosofines koncepcijas, socialinius tyrimus švietime, moderniosios organizacijų valdymo teorijas, kokybės vadybos sistemas, švietimo vadybą, mokymo/studijų programų kokybę, švietimo kokybės vertinimo metodologiją, švietimo organizacijų kokybės vadybą, personalo konsultavimą ir mokymo organizavimą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus švietimo kokybės vadybos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Švietimo kokybės vadybos programa skirta asmenims, turintiems socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems švietimo vadybininko kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas dirbant vadovaujantį arba pedagoginį darbą.
Asmuo, įgijęs švietimo kokybės vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti parengti švietimo kokybės vadybos metodikas bei priemones, pritaikytas konkrečios mokyklinės-akademinės bendruomenės bei visuomenės poreikiams, taikyti švietimo kokybės vertinimo metodologiją, projektuoti, įgyvendinti, tirti ir vertinti švietimo kokybės vadybos sistemas švietimo institucijose, formuluoti jų tobulinimo strategijas, motyvuoti mokyklinę-akademinę bendruomenę dalyvauti švietimo kokybės vadyboje, atlikti taikomuosius ir mokslinius tyrimus įvairiose švietimo sistemos lygmenyse ir sektoriuose dėl švietimo kokybės tobulinimo, vertinti ir valdyti kokybės procesus – kokybės planavimą, kontrolę, užtikrinimą ir tobulinimą, plėtoti kokybės kultūrą švietimo institucijose, atsižvelgiant į regiono, Lietuvos ir tarptautinės švietimo kokybės politikos tendencijas, teikti konsultavimo paslaugas pedagogams-andragogams ir administracijai švietimo kokybės vadybos klausimais, palaikyti ir plėtoti išorinius ryšius su kitomis savo regiono, šalies ir užsienio švietimo ir mokslo institucijomis bei kitomis organizacijomis
- žinoti, kaip diegti ir plėtoti kokybės vadybos sistemą, vertinti, valdyti ir tobulinti kokybės kaitos procesus, kaip parengti kokybės vadybos metodikas ir priemones konkrečiai švietimo institucijai, kaip teikti konsultavimo paslaugas pedagogams-andragogams ir administracijai švietimo kokybės vadybos klausimais
- mokėti dirbti atsakingai, kūrybiškai, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, bendradarbiauti su vietos bendruomene
Švietimo kokybės vadybininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal švietimo kokybės vadybos studijų programą.
Norintiems siekti švietimo kokybės vadybininko kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti švietimo kokybės vadybininku nėra pripažįstami.Įgiję švietimo kokybės vadybos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti švietimo kokybės vadybininkais visose švietimo institucijose: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pradinėse mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose, įvairiuose darbo rinkos ir panašaus pobūdžio mokymo centruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju