Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 621X20005
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti eduklogijos specialistus, gebančius taikyti atskirų disciplinų žinias edukacinėje veikloje, integruoti įvairių mokslo krypčių bei praktikos įgūdžius, dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, įžvelgti su ugdymu susijusias problemas, ieškoti galimų sprendimo būdų.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems edukologijos pagrindų, studijų programoje numatyti papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: edukologija ir psichologija.
Būsimieji edukologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ugdymo filosofiją, atsipalaidavimo meną, psichologinę diagnostiką, švietimo vadybą, ypatingąją pedagogiką, dorovinio ugdymo teoriją, socialinę psichologiją, aukštojo mokslo filosofiją ir sistemas, ugdymo metodiką šeimoje, Lietuvos edukologijos istoriją
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems edukologijos specialisto kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju