Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 621X20009
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos edukologijos specialistą, išmanantį žmogaus ugdymo dėsningumus, pajėgiantį valdyti edukacinius procesus, įtakojantį edukacinės kultūros kokybei bei praktiškai atliekantis ugdytojo, švietėjo funkcijas tiesiogiai su švietimo sistema nesusijusiose socialinio gyvenimo srityse, kur žmonės nuolat mokomi ir mokosi.
Stojantys turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: androgogikos teorijas, suaugusiųjų švietimo sritis, moderniąją hodegetiką, pedeutologiją, šeimotyrą, pedagoginio bendravimo teoriją, vaikų globą ir rūpybą, suaugusiųjų psichologiją, specialaus ugdymo teoriją, socialinio ugdymo teoriją, bendruomenės edukologiją, socialinę pedagoginę diagnostiką ir korekciją., taikomuosius studijų dalykus: edukologijos tyrimų metodologiją, ugdymo filosofiją, ugdymo sociologiją, moderniąją Lietuvos edukologiją, ugdymo projektų vadybą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju