Mokymo programos
Technologijų valdymas
Valstybinis kodas: 621H70006
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji technologijų valdymo studijų programa skirta rengti technologijos mokslo srities specialistus, keliant jų mokslinę kompetenciją, pagilinant jų žinias pramonės inžinerijos kryptyje, technologijų valdymo srityje, suteikti technologijos mokslo srities studentams gamybos organizatoriui reikalingų žinių, siekiant geriau pritaikyti studijų pramonės inžinerijos kryptyje įgytą patyrimą, išugdyti sugebėjimą pritaikyti savo žinias ir problemų sprendimo gebėjimus naujoje, nepažįstamoje aplinkoje, esant daugiapusiam problemos kontekstui bei sugebėjimą priimti sprendimus esant neišsamiai informacijai, suprasti savo socialinę ir etinę atsakomybę priimant sprendimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji technologijų valdymo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: gamybos valdymą, finansų analizės metodus, inžinerinių sistemų patikimumą, technologinių procesų optimizavimą ir valdymą, fizinių sistemų modeliavimą, mokslinių tyrinėjimų pagrindus, skaitinius metodus inžinerijoje; taikomuosius studijų dalykus: technologinių procesų optimizavimą ir valdymą, mechaninių sistemų analizę ir sintezę ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus technologijų valdymo studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Technologijų valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti technologijų valdymo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju