Mokymo programos
Elektroninis Verslas
Valstybinis kodas: 62609P101
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti elektroninio verslo magistrus, turinčius gilias žinias ir supratimą informatikos bei informacinių (ypač pagrįstų interneto taikymais) technologijų srityje ir gebančius tas žinias taikyti verslo efektyvumui didinti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektroninio verslo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: elektroninio verslo teorijas, mobilaus verslo sistemas, internetinės technologijas elektroniniame versle, elektroninį marketingą, elektroninio verslo teisę bei taikomuosius studijų dalykus: žmogaus – kompiuterio sąveiką, išsklaidytus ir lygiagrečius skaičiavimus, rinkos logistiką, tarptautinės komercijos teisę, strateginį marketingą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Baigus elektroninio verslo studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Elektroninio verslo studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos ir verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems elektroninio verslo magistro kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju