Mokymo programos
Konditerio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 162054102
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 40 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvos darbo rinkoje daugėja žmonių, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, bet norinčių susirasti darbą. Ši programa skirta asmenims, norintiems įsigyti konditerio specialybę, bet neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Programa sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu siekiant supažindinti su naujovėmis, atsižvelgta į darbdavių ir besimokančiųjų rekomendacijas.
Tikslas - išmokyti pagaminti konditerijos gaminius dirbant su naujomis technologijomis ir taikant efektyvius darbo organizavimo metodus.
Programos metodika - integruotas mokymasis, kai asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su praktiniu mokymu. Mokymo(si) turinys tolygiai sudėtingėja, didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo institucijos mokymo bazėje arba socialinių partnerių bazėje, kur formuojami darbiniai veiklos gebėjimai.
Mokymosi trukmė - 1600 valandų (40 sav.). Mokymosi programa yra sudaryta iš teorinio mokymo - 470- val., praktinio mokymo - 380 val., gamybinės praktikos - 750 val.
Teoriniuose užsiėmimuose asmenys įsisavins miltinių konditerijos gaminių paruošimo technologiją, maitinimo įmonių ir konditerijos cechų įrengimus, geros higienos praktikos taisykles.
Baigęs šią mokymo programą asmenys gebės pritaikyti įgytas žinias praktikoje.
Praktinis mokymas susideda iš dviejų etapų. Pirmojo etapo metu praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje.
Antrasis praktinio mokymo etapas vykdomas maitinimo įmonėje. Jo metu būsimieji konditeriai dirba įmonėje lavindami profesinius įgūdžius, būtinus būsimai darbinei veiklai. Praktinio mokymo(si) trukmė šioje programoje numatyta sudarant sąlygas daugiau dėmesio skirti praktinių gebėjimų ugdymui, būtinų būsimai darbinei veiklai.
Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacinį egzaminą asmenys gauna valstybės pripažintą konditerio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kompetencijos:
1. Žinoti miltinės konditerijos gaminių paruošimo technologiją
2. Žinoti konditerijos cecho darbo organizavimo pagrindus.
3. Gebėti organoleptiškai įvertinti maisto produktų kokybę, paruošti žaliavas gamybai.
4. Žinoti dokumentus naudojamus konditerijos cecho apskaitoje, gebėti atlikti pagrindinius paskaičiavimus.
5. Laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos elektrosaugos ir darbo higienos reikalavimų.
6. Žinoti darbo ir asmens higienos taisykles, RVASVT sistemos įdiegimo reikalavimus.
7. Žinoti savo teises ir pareigas, materialinės atsakomybės pagrindus sudarant darbo sutartį.
8. Sugebėti taikyti puošybos elementus skirtingiems konditerijos gaminiams.
9. Gebėti skaityti konditerijos gaminių ruošimo receptūras naudotis žodynais.
10. Mokėti naudotis programine įranga.
11. Gebėti kultūringai elgtis darbo vietoje, visuomenėje.
12. Žinoti verslumo pradmenys
13. Žinoti darbuotojų saugą ir aplinkosaugą.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Vilkijos žemės ūkio mokykla Kauno r. Čekiškės g. 128, Vilkija
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju