Mokymo programos
Buhalterinė apskaita Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N44005
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti buhalterinės apskaitos specialistus, kurie gebėtų organizuoti ir valdyti apskaitos procesą, vadovaujantis LR įstatymais ir norminiais aktais, Tarptautiniais apskaitos standartais, Verslo apskaitos standartais ir Europos Sąjungos reikalavimais įvairiose verslo įmonėse.
Stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Būsimieji buhalterinės apskaitos specialistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: psichologiją, verslo užsienio kalbą, darbo ir civilinę saugą; studijų krypties dalykus: mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo ekonomiką, finansus, vadybą, dokumentų valdymą, rinkodarą, informacines technologijas, statistiką, teisę, taikomąją matematiką, specialybės kalbą, socialinį draudimą, finansų rinkas, apskaitos pradmenys, finansinę apskaitą, vidaus kontrolės sistemą, kompiuterizuotą apskaitą, valdymo apskaitą, mokesčių apskaitą, auditą, įmonių veiklos analizę, laisvai pasirenkamus dalykus.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 29 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė - 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami praktiniai įgūdžiai ir tobulinami savarankiško buhalterinio darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigus studijų programą suteikiamas buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą ir įgijus buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterinės apskaitos specialistas yra pasirengęs dirbti buhalteriu, apskaitininku, auditoriaus padėjėju ir jam giminingą darbą.
Asmuo, įgijęs buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti apskaityti įmonių turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus, teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais, kontroliuoti jų teisėtumą, parengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę, analizuoti ir vertinti ūkinės veiklos finansinius ir statistinius rodiklius, pateikti išvadas ir siūlymus, planuoti ir organizuoti apskaitos darbą, naudotis kompiuterinėmis taikomosiomis programomis;
- žinoti finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, finansinės kontrolės metodus, apskaitos metodus, civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti kolegijose.
Norintiems siekti buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio būtina turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Įgiję buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti buhalteriu, apskaitininku, auditoriaus padėjėju ar jam giminingą darbą įvairiose įmonėse, organizacijose, įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju