Mokymo programos
Ratstabdininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 261084017
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija
Skirstymo stočių darbo technologijoje yra specifiška grandis, kai vagonai rieda be lokomotyvo, iš inercijos pastumti lokomotyvo, manevruojant postūmiais arba veikiant masės jėgai, kai vagonai leidžiami nuo skirstomojo kalnelio. Šiais atvejais vagonus reikia stabdyti, kad jie sustotų kur reikia arba nesusijungtų su stovinčiais vagonais didesniu nei leidžiama greičiu (Lietuvos geležinkeliuose - ne didesniu negu 5 km/h). Vagonus stabdo ratstabdininkai, uždėdami ant bėgių prieš artėjantį vagoną arba tiesiog po riedančiu vagonu specialų prietaisą - ratstabdį. Ratstabdininkas dirba tarpkeliuose tarp riedančių riedmenų. Jo darbas yra padidinto pavojingumo. Nuo jo patirties, sugebėjimo įvertinti vagonų riedėjimo savybes, kelių planą ir profilį, oro sąlygas ir kitus faktorius, sąlygojančius stabdymo parametrus, priklauso eismo saugumas, krovinius lydinčių darbuotojų sauga, krovinių, riedmenų ir paties ratstabdininko saugumas.
Programos tikslas - parengti darbuotoją, sugebantį saugiai ir kvalifikuotai atlikti vagonų ratstabdinko darbus manevruojant ir skirstant vagonus per skirstomąjį kalnelį arba skirstymo kelią.
Mokymo programa yra nauja, pirmo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti darbo rinkos profesinio mokymo programa, skirta mokyti asmenis, sulaukusius 18 metų.
Programos mokymosi apimtis yra 200 val. Tai atitinka 5 savaičių suaugusiųjų asmenų mokymosi trukmę. Programoje siūlomas teorinio mokymo režimas 40 akademinių valandų per savaitę, nes mokysis jau suaugę žmonės.
Apie 40% mokymui skirto laiko numatoma teoriniam mokymui. Teorinio mokymo metu suteikiamos bendrosios žinios apie geležinkelių transportą, pagrindinis teorinio mokymo skyrius - ratstabdininko darbo organizavimas ir speciali technologija. Mokantis supažindinama su techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, signalizacijos ir eismo taisyklėmis (apimtyse, nustatytose Valstybinės geležinkelių inspekcijos), eismo saugos reikalavimais bei ekonomikos ir teisės žinių pagrindais. Įvertinant sudėtingas darbo sąlygas, ypatingas dėmesys skiriamas darbų saugai ir priešgaisrinei apsaugai.
Kadangi ratstabdininko darbe labai didelę reikšmę turi praktiniai įgūdžiai, didesnioji mokymo dalis skiriama praktiniam mokymui. Praktinis mokymas pravedamas geležinkelio stotyse, kuriose yra galimybė įtvirtinti visus teorinio mokymo skyrius. Praktiniam mokymui vadovauja stoties vyriausiasis inžinierius arba, kai jo nėra, stoties viršininkas.
Išklausius visą teorinio mokymo kursą ir atlikus visą praktinio mokymo kursą, ratstabdininko rengimas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai išlaikę egzaminą, asmenys įgyja teisę dirbti ratstabdininku ir jiems išduodamas Valstybės pripažintos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 1500).
Anotaciją parengė Algirdas Alfonsas Kliorė.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju