Mokymo programos
Prekybos vadyba
Valstybinis kodas: 653N14004
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa rengia verslo profesinio bakalauro specialistus, kurie gebės įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, įkurti prekybos įmonę, naudotis teisės aktais, informaciniais šaltiniais, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti prekybos įmonės ar jos padalinio veiklą, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, reaguoti į pokyčius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji specialistai studijuoja bendrojo lavinimo ir studijų pagrindų dalykus:
" socialinę psichologiją, verslo užsienio kalbą, filosofiją ir specialybės kalbos kultūrą ir oratorinį meną, matematiką ir statistiką, informacines technologijas, mikroekonomiką, makroekonomiką, prekybos įmonių ekonomiką, dokumentų valdymą ir verslo korespondenciją, vadybą ir personalo vadybą, marketingą, visuotinę kokybės vadybą, teisės pagrindus, finansinę apskaitą, finansus, darbo ir civilinę saugą;
" specialiosios dalies dalykus: prekybos įmonių įrengimus ir sanitariją, muitinės darbo organizavimą, prekių mokslą (maisto ir ne maisto prekes), logistiką.
Priklausomai nuo studijų programos šakos, būsimi specialistai, pasirinkę:
" pardavimo vadybos šaką, studijuoja: vartotojų elgseną, tarptautinį marketingą, pardavimo valdymą, rengia pasirinktos šakos dalykų kompleksinį kursinį darbą.
" prekių kokybės vadybos šaką, studijuoja: maisto prekes ir technologijas, ne maisto prekių mokslą, prekių estetiką ir dizainą, rengia pasirinktos šakos dalykų kompleksinį kursinį darbą.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams.
Studijų programoje numatyti keturi praktikų etapai: pažintinė realioje įmonėje, profesinė, marketingo tyrimų ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, verslo aplinkos įvertinimo, marketingo tyrimų ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo profesinio bakalauro laipsnis.
Baigus prekybos vadybos studijų programą, galima tęsti studijas universitetuose.
Prekybos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems verslo profesinio bakalauro laipsnio.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs verslo profesinio bakalauro laipsnį turi:
" gebėti vertinti Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, turinčias įtakos galimybei kurti naują prekybos verslą, tirti prekybos verslo aplinką, atlikti verslo situacijos analizę, parengti, pristatyti ir įgyvendinti verslo planą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą prekybos įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, valdyti pokyčius;
" žinoti nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės principus bei normas, reglamentuojančias prekybą, LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus;
" mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti aplinkos pokyčius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Norintiems siekti verslo profesinio bakalauro laipsnio, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję verslo profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti vadybininku ar padalinių vadovu mažmeninėse ar didmeninėse prekybos įmonėse bei kurti savo prekybos įmonę ir jai vadovauti.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju