Mokymo programos
Rankinio Kalimo Kalvio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262052105
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Kalvystės mokslas Lietuvoje žinomas nuo senų laikų, kuomet žmonės pradėjo dirbti žemės ūkio darbus, statyti įtvirtinimus, namus. Metalo apdirbimas kalvišku būdu kartais yra nepakeičiamas kitu apdirbimo būdu. Svarbią vietą rankinio kalimo darbai užima ir remontuojant įvairią žemės ūkio techniką, kaustant arklius ir atliekant kitus darbus įvairiose pramonės ūkio šakose.
Kokybiškai, efektyviai ir racionaliai dirbti kalviškus darbus gali tik gerai parengti kalviai, turintys pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.
Čia pateikiama rankinio kalimo kalvio rengimo programa yra antro kvalifikacinio lygio profesinio mokymo programa, taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Programos tikslas - parengti antro lygio profesinio išsilavinimo rankinio kalimo kalvius, sugebančius atlikti įvairų kalvišką metalo apdirbimą, mokantį tinkamai parinkti pasagas, paruošti kaustymui kanopas ir pakaustyti arklį, mokėti suvirinti ir pjaustyti metalus elektra ir dujomis, kalviškai suvirinti metalą, atlikti taikomuosius darbus.
Rankinio kalimo kalvio rengimo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą ir ne jaunesniems kaip 18 metų. Mokymo trukmė numatyta 24 savaitės. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą, negu numatytą programoje, arba turintiems patirtį apdirbant metalus bei atliekant kalviškus darbus, mokymosi trukmę mokykla gali sutrumpinti.
Mokymo programa numato teorinį ir praktinį kalvio mokymą.
Teoriniuose užsiėmimuose mokiniai aiškinsis šaltkalvystės pagrindus, medžiagas, naudojamas kalvystės darbams, techninius matavimus, suvirinimo technologiją ir pagrindinį dalyką - kalvystės technologiją, bei darbų saugos reikalavimus. Be to, teorinio mokymo užsiėmimuose jie mokysis skaityti nesudėtingus techninius brėžinius.
Praktinio mokymo užsiėmimuose, kurie sudaro virš 70 % visos mokymosi trukmės, mokiniai mokysis kalviškų metalo apdirbimo būdų, terminio ir termocheminio plieno apdirbimo būdų, arklių kaustymo, meninės kalvystės, o taip pat metalo suvirinimo elektra ir dujomis darbų.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamo mokinių žinios ir praktiniai kalvystės sugebėjimai.
Įgijęs kvalifikaciją, rankinio kalimo kalvis gali gaminti nesudėtingus kalvystės gaminius, įrankius, detales, suvirinti rankiniu būdu elektra ir dujomis nesudėtingus gaminius, pritaikyti pasagas ir kaustyti arklius, remontuoti žemės ūkio padargus bei atlikti kitus taikomuosius darbus.
Parengtas pagal šią mokymo programą rankinio kalimo kalvis gali įsidarbinti ūkio bendrovės kalvėje, įvairiose pramonės įmonėse arba įkurti privačią įmonę ir organizuoti kalvystės verslą.
Programa parengė Panevėžio politechnikos mokyklos specialistai.
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju