Mokymo programos
Mėsos Perdirbimo įmonių Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262054106
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 14 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvai tapus ES nare, iškilo būtinybė taikyti europinius standartus maisto ruošimo pramonėje. Dėl nuolat modernėjančių technologijų, augančių reikalavimų šio sektoriaus darbuotojams, mėsos perdirbimo įmonės specialistus taip pat būtina rengti pagal naujus standartus atitinkančias mokymo programas. Tos programos, pagal kurias iki šiol buvo rengiami mėsos perdirbimo įmonių darbuotojai, paprastai buvo orientuotos į viešojo maitinimo sferą, tuo tarpu į pramoninio perdirbimo specialistų mokymą orientuojamasi labai mažai. Taigi, ši pramoninio mėsos perdirbimo įmonių specialistų rengimui skirta mokymo programa užpildys minėtas spragas.
Ši mokymo programa parengta konsultuojantis su darbdaviais - mėsos perdirbimo įmonių gamybos vadovais, išsiaiškinus šiuolaikinėse mėsos perdirbimo įmonėse dirbančiam specialistui keliamus reikalavimus. Ypatingai svarbu, kad mėsos perdirbimo įmonių specialistai būtų mokomi pagal naujus reikalavimus, keliamus higienos srityje ir supažindinami su modernių technologijų bei įrenginių naudojimu. Mėsos perdirbimo įmonės specialisto kompetenciją sustiprins į programą įtrauktas "Informacinių technologijų dalykas".
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą mėsos perdirbimo įmonės darbuotoją, turintį kompetenciją dirbti tiek pirminio mėsos apdorojimo, tiek mėsos produktų gamybos sektoriuose.
Baigusieji pagal šią programą įgis šias kompetencijas:
Žinoti gyvulių skerdenų struktūrą, mėsos maistinę vertę, gebėti klasifikuoti skerdeną;
Žinoti mėsos gaminių kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas, ženklinimą;
Gebėti skerdeną iškapoti dalimis ir grupėmis, paruošti mėsos pusgaminius;
Gebėti paruošti dešras ir rūkytus mėsos gaminius pagal gamybos technologiją.
Programos statusas - antro lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti darbo rinkos profesinio mokymo programa.
Programos apimtis, trukmė - 14 savaičių.
Programos struktūros įgyvendinimas - teorinis mokymas 132 val. ir praktinis mokymas 428 val.
6. Baigiamasis įvertinimas - kvalifikacinis egzaminas, kurį išlaikius išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KOMPETENCIJOS:
1. Pasiruošti darbui, laikantis higienos ir darbų saugos reikalavimų, paruošti darbo vietą užduotims atlikti, racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą.
2. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų dirbant su įrenginiais ir inventoriumi.
3. Naudotis technologine dokumentacija.
4. Turėti supratimą apie mėsos perdirbimo įmonių darbuotojo teises ir pareigas.
5. Naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gebėti psichologijos, etikos ir estetikos žinias taikyti darbo praktikoje.
7. Žinoti gyvulių skerdenų struktūrą, mėsos maistinę vertę, gebėti klasifikuoti skerdeną.
8. Žinoti mėsos gaminių kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas, ženklinimą.
9. Iškapoti skerdeną dalimis ir grupėmis, paruošti mėsos pusgaminius.
10. Paruošti dešras ir rūkytus mėsos gaminius pagal gamybos technologiją.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS: baigę mokymo kursą, mokiniai gebės išpjaustyti skerdeną dalimis, gaminti mėsos gaminius ir pusgaminius, ruošti faršą, gaminti dešras. Turint darbo patirties ir sustiprinę įgūdžius, baigusieji galės dirbti nedidelio gamybos padalinio meistrais ar brigadininkais.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyriaus vedėja Loreta Kulikauskienė.
2006 07 01
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju