Mokymo programos
Viršutinių Drabužių Siuvėjo Operatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262054225
Kodas pagal ISCED: 23354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti viršutinių drabužių siuvėjus-operatorius, gebančius naudotis siuvimo, drėgminio-šiluminio apdorojimo įrenginiais, apdoroti atskiras drabužių dalis ir siūti viršutinius drabužius.
Siekiant šių tikslų būsimieji viršutinių drabužių siuvėjai-operatoriai mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos, siuvinių medžiagos, siuvimo įrangos, siuvinių technologijos, siuvinių drėgminio-šiluminio apdorojimo, kompiuterinio raštingumo pradmenų, darbo teisės ir ekonominių žinių pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir siuvimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė 19 savaičių; jo metu tvirtinami ir tobulinami siuvėjų-operatorių profesiniai įgūdžiai ir kiti gebėjimai.
Baigus viršutinių drabužių siuvėjo-opetatoriaus programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo drabužių dizaino ir gamybos studijų krypties programas.
Viršutinių drabužių siuvėjo-operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viršutinių drabužių siuvėjo-operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint siūti viršutinius drabužius individualiose ar masinės siuvinių gamybos įmonėse.
Asmuo įgijęs viršutinių drabužių siuvėjo -operatoriaus kvalifikaciją turi:
- gebėti naudotis siuvimo ir drėgminio-šiluminio apdorojimo įranga, parinkti medžiagas drabužiams, siūti mašinines siūles ir atskiras drabužių dalis, siūti viršutinius drabužius ir atlikti jų apdailą.
- žinoti siuvėjo darbo vietos keliamus reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindus, drabužių gamyboje naudojamų siuvimo mašinų klasifikaciją, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų asortimentą, rankinių dygsnių rūšis ir jų paskirtį, pagrindinių siūlių siuvimo eiliškumą, atskirų drabužių detalių siuvimo technologiją, petinių ir juosmeninių drabužių siuvimo eiliškumą.
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, bendrauti su bendradarbiais.
Įgiję viršutinių drabužių siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti individualiose ar masinės siuvinių gamybos įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju