Mokymo programos
Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas
Valstybinis kodas: 612Q30001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5 m.
Neakivaizdinė: 3,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus, gebančius mokyti mokinius, įdiegti savo mokiniams norą puoselėti kalbines, istorines, dvasines bei estetines vertybes, perteikti anglų kalbos žinias mokiniams, parengti pamokų planą, organizuoti mokinių darbą pamokų metu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbinės veiklos įgūdžių ugdymą, psichologijos įvadą, bendravimo psichologiją, socialinę ir asmenybės psichologiją bei specialybinius dalykus: akademinį rašymą, Anglijos istoriją, antikinę literatūrą, Didžiosios Britanijos civilizacijos bruožus ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose
Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti filologijos bakalauru.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kvalifikuotai dėstyti anglų kalbą tiek žemesnėse, tiek aukštesnėse bendrojo lavinimo mokyklų klasėse, taikyti modernius kalbos mokymo metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, taikyti lingvistines ir sociokultūrines žinias kalboje ir pedagoginėje veikloje;
- žinoti anglų kalbos kilmę, raidą, istorijos laikotarpius, anglų kalbos ypatumus, žodynų ir tekstynų sudarymo principus, vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas, gimtosios ir anglų kalbos struktūrų panašumus ir skirtumus, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslus, turinį, esmines pagrindinio ir vidurinio ugdymo, švietimo bei mokslo tendencijas ir vertybes, modernius gimtosios ir užsienio kalbų mokymo metodus, psichologijos pagrindus; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų kalba ir anglų kalbos mokymas studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju