Mokymo programos
Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q80001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją, tyrinėti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei antikinės literatūros ir kultūros įtaką pasaulinei literatūros ir kultūros raidai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, logiką, kalbą ir informacines technologijas, bendrąją politiką, Europos kultūros istoriją bei specialybinius dalykus: Graikijos istoriją, Romos istoriją, antikinę mitologiją, lotynų kalbą, kalbos filosofiją.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologo darbą.
Asmuo, įgijęs klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti kalbos ir literatūros raišką, įžvelgti indoeuropiečių kalbų bendrumus bei sąveiką, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti Senovės Graikijos ir Romos istoriją, kultūrą, literatūrą, filosofiją, bei antikinės literatūros ir kultūros įtaką pasaulinei literatūros ir kultūros raidai;
- žinoti senosios graikų ir lotynų kalbų aspektus, pagrindinius antikinės literatūros etapus, svarbiausius antikinės kultūros dalykus ir antikinės filosofijos problemomis;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos studijų programas.
Norintiems siekti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologu nėra pripažįstami
Įgijęs klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje, muziejuose, archyvuose, bibliotekose, leidyklose, redakcijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju