Mokymo programos
Lietuvių filologija ir reklama Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U10004
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti lietuvių filologijos ir reklamos specialistus, gebančius analizuoti bei vertinti lietuvių kultūros, kalbos ir literatūros reiškinius plačiame pasaulinės kultūros kontekste, taikyti šias žinias praktinėje filologinėje veikloje (rašyti, versti, tvarkyti, redaguoti, referuoti, reklamuoti įvairaus žanro bei pobūdžio tekstus, vertinti reklamos produktus, sugebėti juos kurti), taikyti praktinėje filologinėje veikloje informacijos žinias bei įgūdžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos ir reklamos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, kompiuterines komunikacijas, sociologiją, psichologiją, kultūros sociologiją ir specialybinius dalykus: kalbotyros pagrindus, rinkodarą, tekstologiją, lotynų kalbą, reklamos rūšis ir žanrus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su lietuvių kalbos literatūra pagrindai, reklamos rūšių ir žanrų nagrinėjimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos ir reklamos studijų programą, studijas galima humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lietuvių filologijos ir reklamos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lietuvių filologijos ir reklamos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių filologo ir reklamos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti bei vertinti lietuvių kultūros, kalbos ir literatūros reiškinius plačiame pasaulinės kultūros kontekste, taikyti šias žinias praktinėje filologinėje veikloje (rašyti, versti, tvarkyti, redaguoti, referuoti, reklamuoti įvairaus žanro bei pobūdžio tekstus), vertinti reklamos produktus, juos kurti, taikyti praktinėje filologinėje veikloje informacijos žinias bei įgūdžius;
- žinoti reklamos paskirtį, poveikį, rūšis bei žanrus, žinoti lietuvių kalbos sistemą ir jos subtilybes, šiuolaikines filologijos moksle taikomas literatūros ir kalbos tyrinėjimų metodikas, lietuvių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos ir reklamos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių filologijos ir reklamos specialistu nėra pripažįstami
Įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti leidyklose, laikraščių, televizijos ir radijo redakcijose, elektroninėse leidybos priemonėse, kultūros įstaigose redaktoriumi, stilistu, kalbos tvarkytoju, reklamos ir viešųjų ryšių specialistu reklamos agentūrose, valstybinėse ir komercinėse įstaigose, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-01-31

Mane taip pat tai domina.

2011-01-03

ar verta studijuoti lietuvių filologiją ir reklamą?kokios darbo perspektyvos?ar sunku įstoti?gal yra žmonių,kurie studijavo šia spec.?