Mokymo programos
Vokiečių filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612R20002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vokiečių filologus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, analizuoti, referuoti, kurti, redaguoti ir versti raštu ir žodžiu įvairių rūšių ir stilių tekstus iš vokiečių į lietuvių ir iš lietuvių į vokiečių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vokiečių filologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, logiką, kompiuterinės lingvistikos įvadą, kalbą ir informacines technologijas, bendrąją politologiją ir specialybinius dalykus: šiuolaikinę vokiečių kalbą, vokiečių kalbos morfologiją, vokiečių kalbos istoriją, šiuolaikinę Vakarų literatūrą, lotynų kalbą.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su vokiečių kalbos literatūra pagrindai, vertimo ir analizavimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus vokiečių filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Vokiečių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vokiečių filologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vokiečių filologo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taisyklingai ir tiksliai reikšti mintis žodžiu ir raštu, redaguoti, analizuoti, interpretuoti ir įvertinti bei versti tekstus, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti vokiečių kalbos sistemą ir jos subtilybes, vokiečių literatūros istoriją, vokiečių kalbos ir literatūros vaidmenį pasaulio kultūros procesuose, vokiečių literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekste, šiuolaikines filologijos moksle taikomas literatūros ir kalbos tyrinėjimų metodikas, vokiečių kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida, vertimo pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vokiečių filologijos studijų programas.
Norintiems siekti vokiečių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vokiečių filologu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėju, administratoriumi ir organizatoriumi, referentu, redaktoriumi įvairiose kultūros, švietimo, leidybos institucijose, žiniasklaidoje, kur reikalingos geros užsienio kalbos žinios ir gebėjimai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju