Mokymo programos
Istorija
Valstybinis kodas: 62105H103
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji istorijos magistrantūros, istorijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos istorikus, išmanančius įvairius istorijos tyrimo metodus, gebančius kurti teorinius modelius, atpažinti ir analizuoti svarbiausius procesus bei jų tarpusavio ryšius Lietuvos ir pasaulio istorijoje, savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių istorinių tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji istorikai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Lietuvos istorijos teorines ir didaktines problemas, komunizmą ir nacionalsocializmą totalitarizmo teoriniame, tiriamajame ir viešajame diskursuose, Lietuvos archeologinį paveldą, jo tyrimų ir apsaugos problemas, XIX amžiaus socialinės istorijos paradigmas: Lietuva, Lenkija, Rusija, šiuolaikinę lyginamąją istorinę sociologiją ir kt.
Vykdoma dviejų dalių profesinė praktika: mokslinė ir taikomoji. Profesinę praktiką studentai atlieka potencialiose darbo vietose: Lietuvos istorijos institute, Kultūros ministerijoje, paveldosaugos sistemoje, įvairiuose šalies muziejuose ir bibliotekose. Praktinių studijų trukmė - 800 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimų atlikimo, praktikos metu iškilusių problemų išsiaiškinimo bei sprendimo suradimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus istorijos magistrantūros, istorijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti istorijos magistrais, istorikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju