Mokymo programos
Archeologija
Valstybinis kodas: 62105H201
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji archeologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos archeologus, išmanančius proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, gebančius savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti, atlikti paveldosauginius ir intervencinius archeologijos tyrinėjimus, vadovauti tarpdisciplininėms tyrimų grupėms
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji archeologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: baltų ir romėniškąją civilizaciją, Baltijos regiono archeologijos problemas, Lietuvos istorijos teorines ir didaktines problemas, Viduramžių ir naujųjų amžių archeologijos problemas, akmens amžiaus archeologijos teorines problemas ir kt.
Vykdoma dviejų dalių profesinė praktika: mokslinė ir taikomoji. Profesinę praktiką studentai atlieka potencialiose darbo vietose: Lietuvos istorijos institute, Genocido ir rezistencijos tyrimų centre, Kultūros paveldo centre, Kultūros ministerijoje, įvairiuose šalies muziejuose ir bibliotekose. Praktinių studijų trukmė - 800 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimų atlikimo, praktikos metu iškilusių problemų išsiaiškinimo bei sprendimo suradimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas archeologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus archeologijos magistrantūros, archeologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Archeologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti archeologijos magistrais, archeologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju