Mokymo programos
Metalinių Konstrukcijų Montuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058217
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 15 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Pastaruoju metu pramoninių ir civilinių pastatų statyboje plačiai naudojamos metalinės konstrukcijos. Jų montavimui reikalingi kvalifikuoti montuotojai gebantys atlikti metalinių konstrukcijų paruošimo montavimui ir jų montavimo darbus.
Ši mokymo programa parengta atsižvelgiant į darbdavių pageidavimus ir skirta suteikti antro lygio profesinę metalinių konstrukcijų montuotojo kvalifikaciją
Programos tikslas - parengti metalinių konstrukcijų montuotoją sugebantį paruošti metalines konstrukcijas montavimui, užkabinti jas tam skirtais krovinių kabinimo įtaisais, vykdyti jų montavimą kėlimo kranais, atlikti metalinių konstrukcijų tvirtinimo darbus, saugiai dirbti aukštyje. Todėl metalinių konstrukcijų montuotojui tenka atlikti kabinėtojo (stropuotojo), degiųjų dujų bei deguonies naudojančio ūkinėms reikmėms operatoriaus ir darbininko dirbančio aukštalipio darbus, pareigas. Šie darbai priskiriami prie potencialiai pavojingų darbų (procesų), todėl juos atlikti gali tik atestuoti asmenys ir turintys nustatytos formos atestacijos ar kitus (kodas 1114 ) pažymėjimus.
Čia pateikta mokymo programa įgalina apmokyti atlikti šiuos darbus. Programa skirta asmenims įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, turintiems 18 m ir sveikatos pažymą, kad gali dirbti aukštyje ir krovinių kabinėtoju.
Mokymosi trukmė 14 savaičių. Asmenims jau įgijusiems kvalifikaciją ( šaltkalvio, suvirintojo ar kitą specialybę), mokymosi trukmė gali būti sutrumpinta.
Programa numato teorinį ir praktinį montuotojo mokymą.
Teorinio mokymo metu išsiaiškinama pastato konstrukcija, metalinių konstrukcijų paskirtis, brėžinių sudarymo ir skaitymo pagrindai, degių dujų savybės ir jų naudojimas metalų pjaustymui, krovinių kabinėjimo, aukštalipio darbų ypatumai, atliekant metalinių konstrukcijų montavimo technologinius procesus.
Didžiąją būsimo montuotojo mokymo turinio dalį (per 70 %) apima praktinis mokymas, kurį sudaro mokomoji ir gamybinė praktika.
Mokomosios praktikos metu, kuri vykdoma mokomose dirbtuvėse, besimokantieji įsisavina degių dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius įgūdžius, išmoksta naudotis rankiniais ir elektriniais įrankiais, kurie naudojami metalinių konstrukcijų montavimo darbuose. Po mokomosios praktikos būsimieji montuotojai atestuojami pagal degiųjų dujų bei deguonies naudojančio ūkinėms reikmėms operatoriaus programą. Atestuotiems išduodamas pažymėjimas (kodas 1114), suteikiantis teisę atlikti šiuos darbus ir gamybinės praktikos metu,
Gamybinė praktika organizuojama statybinėse organizacijose vadovaujant gamybinio mokymo instruktoriams, kuriais priskiriami kvalifikuoti montuotojai.
Pasibaigus gamybinei praktikai, montuotojų mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu. Jį gali laikyti besimokantieji sėkmingai baigę teorinio mokymo kursą ir gavę teigiamą praktikos įvertinimą.
Egzaminas krovinių kabinėtojo ir darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, pažymėjimams (kodas 1114 ) gauti gali būti organizuojamas ir iki montuotojo kvalifikacijos egzamino.
Išlaikiusieji kvalifikacijos egzaminą asmenys įgyja metalinių konstrukcijų montuotojo kvalifikaciją, ir jiems išduodamas nustatytos formos antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju