Mokymo programos
Gelžbetoninių Konstrukcijų Montuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262058218
Kodas pagal ISCED: 23358
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Statyboje tenka atlikti betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbus. Šie darbai vykdomi naudojant kėlimo kranus, todėl tokius darbus gali atlikti kvalifikuoti gelžbetoninių konstrukcijų montuotojai.
Ši mokymo programa parengta pradiniam gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo rengimui, suteikiant jam antro profesinio išsilavinimo lygio kvalifikaciją.
Programos tikslas - parengti gelžbetoninių konstrukcijų montuotoją, sugebantį paruošti gelžbetonines konstrukcijas montavimui, užkabinti jas tam skirtais krovinių kabinimo įtaisais, vykdyti jų montavimą kėlimo kranais, atlikti konstrukcijų tvirtinimo, sandūrų užtaisymo darbus, saugiai dirbti aukštyje. Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojui tenka atlikti kabinėtojo (stropuotojo) ir darbininko dirbančio aukštalipio darbus, pareigas. Šie darbai patenka į potencialiai pavojgų darbų ( procesų) sąrašą, todėl juos atlikti tik atestuoti asmenys ir turintys nustatytos formos (1114 ) pažymėjimus.
Ši pateikta mokymo programa skirta asmenims įgijusiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą, turintiems 18 m ir sveikatos pažymą, kad gali dirbti aukštyje ir konstrukcijų montuotoju.
Mokymosi trukmė 13 savaičių. Asmenims turinti aukštesnį bazinį pasirengimą ar kvalifikaciją (mūrininko, šaltkalvio, ar kitą specialybę), mokymosi trukmė gali būti sutrumpinta.
Programa numato teorinį ir praktinį montuotojo mokymą.
Teorinio mokymo metu išsiaiškinama pastatų dalys, naudojamos medžiagos, brėžinių skaitymo ir sudarymo pagrindai, krovinių kabinėjimo, aukštalipio darbų ypatumai, gelžbetoninių konstrukcijų montavimo įranga ir technologiniai montavimo procesai, darbų saugos, darbo higienos, aplinkosaugos reikalavimai.
Didžiąją būsimo gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo mokymo turinio dalį (per 70 %) apima praktinis mokymas organizuojamas statybos aikštelėje vadovaujant gamybinio mokymo instruktoriui.
Pasibaigus praktiniam mokymui montuotojo mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Jį gali laikyti besimokantieji sėkmingai baigę teorinio mokymo kursą ir gavę teigiamą praktikos įvertinimą.
Egzaminas krovinių kabinėtojo ir darbininko dirbančio aukštalipio darbus pažymėjimams (1114) gauti gali būti organizuojamas ir iki montuotojo kvalifikacijos egzamino, jeigu asmuo atliko krovinių kabinėjimo ir darbininko dirbančio aukštalipio darbus praktiką.
Asmenims išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą suteikiama gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo kvalifikacija ir jiems išduodamas nustatytos formos antro lygio kvalifikacijos pažymėjimas (serija 2100).
Įgijęs kvalifikaciją gelžbetoninių konstrukcijų montuotojas gali įsidarbinti statybinėse organizacijose, vykdančiose gelžbetoninių konstrukcijų montavimą civilinėje ir pramoninėje statyboje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

ĮGYJAMA KOMPETENCIJA

Baigęs šią programą asmuo žinos:
1. pastatų konstrukciją, jų pagrindines dalis;
2. pagrindinius betoninius ir gelžbetoninius gaminius naudojamus pastatų statyboje; braižybos ir brėžinių skaitymo pagrindus;
3. gelžbetoninių konstrukcijų priėmimo statybvietėse ir jų sandėliavimo taisykles;
4. montavimui naudojamus įrenginius, mechanizmus, įrankius ir įtaisus;
5. konstrukcijų užkabinimui naudojamus reikmenis, reikalavimus krovinių užkabinimui;
6. paaukštinimo priemones, apsaugos nuo kritimo priemones, saugaus darbo aukštyje organizavimo tvarką ir taisykles;
7. gelžbetoninių konstrukcijų paruošimo montavimui tvarką, montavimo būdus ir eiliškumą;
8. sujungiamų elementų tvirtinimo būdus, reikalavimus siūlių sandarinimo;
9. reikalavimus konstrukcijų montavimo darbų kokybei;
10. nelaimingų atsitikimų priežastis, saugos ir sveikatos reikalavimus vykdant krovinių
11. kabinėjimo, montavimo darbus, dirbant aukštyje.Baigęs šią programą asmuo mokės ir sugebės:
1. suprasti statybinius brėžinius ir eskizus;
2. parinkti darbui reikalingus krovinių kabinimo įtaisus, taisyklingai (pagal stropavimo schemas) užkabinti ar apjuosti krovinį;
3. taisyklingai perduoti signalus rankų ženklais;
4. paruošti vietą montuojamai konstrukcijai;
5. laikinai tvirtinti konstrukcijas prieš galutinį jų pritvirtinimą;
6. užtaisyti sandūras ir mazgus, sandarinti siūles;
7. galutinai tvirtinti konstrukcijas;
8. saugiai dirbti aukštyje, naudotis apsaugos nuo kritimo priemonėmis;
9. laikytis saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
10. suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam nelaimingo atsitikimo atveju

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju