Mokymo programos
Teorinė fizika ir astronomija
Valstybinis kodas: 62102P116
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti teorinės fizikos ir astronomijos specialistus, gebančius atlikti astronomijos, elektrodinamikos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus bei kompiuterinio modeliavimo būdu sugebėtų sręsti teorinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius, analizuoti ir atrinkti tinkamus modeliavimo metodus, suplanuoti tiriamųjų darbų eigą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teorinės fizikos ir astronomijos specialistai studijuoja teorinę astrofiziką, elementariąsias daleles ir kosmologiją, fizikinę kinetiką, kvantinius laukus, gravitacijos teoriją ir kitus dalykus. Be to, studijuoja specialaus lavinimo dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos atšakos: teorinės fizikos arba astronomijos..
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių turimų atlikimo, rezultatų analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teorinės fizikos ir astronomijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Teorinės fizikos ir astronomijos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos teorinės fizikos ir astronomijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju