Mokymo programos
Programų sistemos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612I30001
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, atitinkančius Lietuvos ūkio poreikius, sugebančius eksportuoti programinius produktus bei paslaugas, analitikus, projektuotojus, programuotojus, sugebančius įgyvendinti didelius projektus, paremtus naujausiomis technologijomis.
Stojantysis turi turėti vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji programų sistemų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: buhalterinę apskaitą, filosofijos įvadą, fiziką informatikams, komunikacijos įgūdžius, profesionalumą ir etiką bei specialybinius dalykus: algoritmų teoriją, duomenų bazių valdymo sistemas, operacines sistemas, kompiuterinę grafiką, programų sistemų projektų valdymą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika įstaigose, dirbančiose su informacinėmis technologijomis. Praktinių studijų trukmė ? 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių technologijų naudojimo, programinių produktų kūrimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus programų sistemų studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Programų sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti programų sistemų specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti programų sistemų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti informatiškai mąstyti, modeliuoti, algoritmizuoti, įgyvendinti didelius projektus, paremtus naujausiomis technologijomis, dirbti virtualiose įmonėse, savarankiškai atlikti sudėtingus, su asmenine atsakomybe susijusius informacinių technologijų sistemų kūrimo darbus, vadovauti nedidelėms komandoms, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei efektyviai taikyti juos praktikoje;
- žinoti algoritmų teoriją, duomenų bazių valdymo sistemas, operacines sistemas, kompiuterinę grafiką, programų sistemų projektų valdymą, informatikos mokslo tendencijas, naujausias, pažangiausias technologijas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal programų sistemų studijų programą.
Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti programų sistemų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais, programuotojais, o įgavę daugiau praktinės patirties ir projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje, steigti privačią informacinių technologijų įmonę.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju