Mokymo programos
Verslo informatika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612I20002
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti verslo informatikos specialistus, gebančius analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, mokėti projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas, skirtas verslo įmonėms, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo informatikos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, lietuvių kalbos kultūrą, informacines technologijas, filosofiją, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: kompiuterių tinklus, informacines sistemas ir duomenų bazes, kompiuterių tinklus, informacines sistemas ir duomenų bazes, IS projektavimo pagrindus,kompiuterines komunikacijas ir kitus dalykus.
Atliekama mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimo pagrindai, kompiuterinių tinklų ir įmonių apskaitos analizavimo bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Verslo informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti verslo informatikos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo informatikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs verslo informatikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas, skirtas verslo įmonėms, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti;
- žinoti informacijos pateikimo internete technologijas, kompiuterių architektūrą, informacinių sistemų projektavimo pagrindus, kompiuterių tinklus ir duomenų bazes, ekonominio modeliavimo ir prognozavimo metodus, ekonomikos teorijas, organizacijos valdymo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Verslo informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo informatikos studijų programą.
Norintiems siekti verslo informatikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informatikos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję verslo informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo įmonėse, švietimo organizacijose, pramonėje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju